Sun
Korisnik Lozinka
Početna strana | Homepage
FAKULTET
O Fakultetu. Dekanat. Katedre. Biblioteka. Informacioni sistem.
STUDIJE
Osnovne i master akademske studije. Doktorske studije. Studije po ranijim programima. Erasmus Mundus.
ISTRAŽIVANJE I USLUGE
Istraživanja. Zavod. Laboratorije. Centri. Atestiranje vozila.
UPIS NA MFN
DOKUMENTI
Javne nabavke Mašinskog fakulteta. NN veća. Savet MFN. Sindikat. Tela. Akta. Formulari. Akreditacija MFN. Stručna predavanja.
ŽIVOT NA MFN
Oglasne table. Osoblje MFN. Studenti. Alumni. Lične prezentacije. Hol MFN.
NA SERVERIMA MFN
WebMAIL. ICIT. Prisma. Konferencije. Projekti. Partneri MF. Publikacije MF.
KONTAKT
Adresa i telefoni. Telefonski imenik.
 
>> PRETRAGA


     
     Magazin studenata MFN


Početna strana  > NA SERVERIMA MFN > Konferencije > Mašinsko inženjerstvo u XXI veku
Mašinsko inženjerstvo u XXI veku
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA “MAŠINSKO INŽENJERSTVO U XXI VEKU”

Mašinski odsek Tehničkog fakulteta u Nišu osnovan je 18. maja 1960. godine. 1971. godine Mašinski odsek prerasta u Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu. U trenutku osnivanja Fakultet je imao 19 nastavnika i 16 saradnika u stalnom radnom odnosu, među kojima je bilo 3 doktora nauka i 4 magistra. Tom prilikom formirano je 11 Katedri. Mašinski fakultet se intenzivno razvijao, tako da je danas jedna od najuglednijih naučno-obrazovnih institucija u zemlji.

Misija fakulteta je organizacija i izvođenje akademskih i strukovnih studijskih programa i razvoj i realizacija naučnog i stručnog rada na polju tehničko-tehnoloških nauka. Vizija je da postane lider u polju visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada u Srbiji i da je prepoznatljiv u svetskoj akademskoj sredini.

Danas, na ostvarivanju misije i vizije fakulteta radi 94 nastavnika i saradnika,  65 vannastavnih radnika, kao i više nastavnika i saradnika sa drugih fakulteta i iz privrede.

Povodom 50 godina postojanja Mašinskog fakulteta pozivamo Vas da uzmete učešće na međunarodnoj konferenciji  “MAŠINSKO INŽENJERSTVO U XXI VEKU” koja se održava 25. i 26 novembra 2010. godine na Mašinskom fakultetu u Nišu.

Teme međunarodne konferencije su:
- Informaciono-proizvodne tehnologije i industrijski menadžment,
- Energetika i procesna tehnika,
- Mehatronika i upravljanje,
- Mašinske konstrukcije, razvoj i inženjering,
- Saobraćajno mašinstvo, transport i logistika,
- Teorijska i primenjena mahanika,
- Primenjena matematika,
- Profesionalna etika inženjera.


Održavanje naučno-stručnog skupa
Kotizacija
Smeštaj
Važni datumi
Organizacioni i naučni odbor
Kontakt
Uputstvo za pisanje rada - .PDF
Uputstvo za pisanje rada - .DOC
Program konferencije

Najnovije vesti
Treća međunarodna konferencija Mašinsko inženjerstvo u XXI veku
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu organizuje Treću međunarodnu konferencija "Mašinsko inženjerstvo u XXI veku". Konferencija će se održati u Nišu 17-18. septembra 2015
Dodela zlatnih indeksa za studente generacije 1965/66
Mašinski fakultet u Nišu će 1. oktobra ove godine dodeliti zlatne indekse generaciji studenata koja je upisala Mašinski fakultet u Nišu pre 50 godina, školske 1965/66 godine.
JAVNI NAGRADNI KONKURS PETAR DAMJANOVIĆ
Firma „OSA Računarski inženjering raspisuje IX javni nagradni konkurs pod nazivom „Petar Damjanović“ za izbor najboljeg rada iz oblasti mašinstva
Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada
Ove i sledece nedelje svečanim pro- gramima Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada. Programi su namenjeni svim članovima Univer- ziteta, studentima i gradjanima Niša
Pismo zainteresovanosti za zapošljavanje - Elixir Prahovo
Kompanija Elixir Prahovo IHP d.o.o. Prahovo nudi mogućnost zapošljavanja 5 diplomiranih mašinskih inženjera sa mestom rada u Prahovu
SVE VESTI >>
Vaša IP adresa je: 35.174.62.162
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Srbija.
Telefoni: Odsek za nastavna i studentska pitanja: 018/588-228; Dekanat: 018/588-255;
Računarski centar: 018/588-229; Zavod: 018/588-199; Sekretar: 018/588-233; Faks: 018/588-244;
E-mail: info@masfak.ni.ac.rs; PIB: 100662813; Žiro račun: 840-1745666-63.