Sun
Korisnik Lozinka
Početna strana | Homepage
FAKULTET
O Fakultetu. Dekanat. Katedre. Biblioteka. Informacioni sistem.
STUDIJE
Osnovne i master akademske studije. Doktorske studije. Studije po ranijim programima. Erasmus Mundus.
ISTRAŽIVANJE I USLUGE
Istraživanja. Zavod. Laboratorije. Centri. Atestiranje vozila.
UPIS NA MFN
DOKUMENTI
Javne nabavke Mašinskog fakulteta. NN veća. Savet MFN. Sindikat. Tela. Akta. Formulari. Akreditacija MFN. Stručna predavanja.
ŽIVOT NA MFN
Oglasne table. Osoblje MFN. Studenti. Alumni. Lične prezentacije. Hol MFN.
NA SERVERIMA MFN
WebMAIL. ICIT. Prisma. Konferencije. Projekti. Partneri MF. Publikacije MF.
KONTAKT
Adresa i telefoni. Telefonski imenik.
 
>> PRETRAGA


     
     Magazin studenata MFN


Početna strana  > DOKUMENTI > NN veća > NNV u 2006. godini > Peta sednica NNV - XII 2006
Peta sednica NNV - XII 2006

UNIVERZITET U NIŠU
MAŠINSKI FAKULTET       
Broj:  612 - 950/ 2006
Dana  18. 12. 2006. godine


PREDMET:  Poziv za V  sednicu Nastavno naučnog veća Mašinskog fakulteta 

Na  osnovu  člana  68. Statuta  Mašinskog  fakulteta  Univerziteta  u Nišu,  sazivam V  sednicu Nastavno naučnog veća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu za petak, 22.12.2006. godine. 

Sednica Veća održaće se u sali  305  Fakulteta sa početkom u 12 časova.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa IV sednice Nastavno naučnog veća, održane 15. 12. 2006. godine;
2. Imenovanje  stalne Komisije za akademske i strukovne studije;
3. Imenovanje privremene Komisije za  marketing studijskog programa;
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Komisije za ocenu podobnosti i naučne zasnovanosti teme doktorske disertacije pod nazivom:”Istraživanje i razvoj kolektorskih elektromotora za potrebe automobilske industrije sa aspekta pouzdanosti”, kandidata mr Branislava Popovića;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Komisije za ocenu podobnosti i naučne zasnovanosti teme doktorske disertacije pod nazivom:”Metodološki pristup upravljanju ljudskim resursima u procesu razvoja proizvoda ”, kandidata mr Biljane Marković;
6. Imenovanje članova komisije za ocenu podobnosti teme doktorske disertacije pod nazivom: «Mehanizmi i fenomeni u sistemu portland cement-leteći pepeo u zavisnosti od karakteristika letećeg pepela», kandidata mr Gordane Stefanović;
7. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka za kreiranja  studijskih programa doktorskih akademskih studuja;
8. Razmaranje prigovora prof. dr Katice Hedrih vezano za imenovanje glavnog i odgovornog urednika časopisa „FACTA UNIVERSITATIS“ -  oblast  mehanika, automatika, kontrola i robotika;
9. Tekuća pitanja

PREDMET:  Poziv za III sednicu Izbornog  veća Mašinskog fakulteta 

Na  osnovu  člana  69. Statuta  Mašinskog  fakulteta  Univerziteta  u Nišu,  sazivam III  sednicu Izbornog veća  Mašinskog fakulteta  Univerziteta u Nišu za petak,  22.12.2006.  godine. 

DNEVNI RED:

1.  Usvajanje Zapisnika sa II sednice Izbornog veća, održane 15. 12. 2006. godine;
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Komisije za pisanje referata za reizbor saradnika mr Jasmine Živković-Andrejev u zvanje asistenta za užu naučnu oblast: Tehnička fizika;
3. Tekuća pitanja.Materijal se nalazi na sajtu Fakulteta. U slučaju sprečenosti javite se na telefon 500-649.

S poštovanjem,    

     PREDSEDNIK
Prof. dr Miodrag ManićNNV - tačka 1
20.12.2006
NNV - tačka 4
20.12.2006
NNV - tačka 5
20.12.2006
NNV - tačka 8
20.12.2006
NNV- Dopuna
20.12.2006


Najnovije vesti
Treća međunarodna konferencija Mašinsko inženjerstvo u XXI veku
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu organizuje Treću međunarodnu konferencija "Mašinsko inženjerstvo u XXI veku". Konferencija će se održati u Nišu 17-18. septembra 2015
Dodela zlatnih indeksa za studente generacije 1965/66
Mašinski fakultet u Nišu će 1. oktobra ove godine dodeliti zlatne indekse generaciji studenata koja je upisala Mašinski fakultet u Nišu pre 50 godina, školske 1965/66 godine.
JAVNI NAGRADNI KONKURS PETAR DAMJANOVIĆ
Firma „OSA Računarski inženjering raspisuje IX javni nagradni konkurs pod nazivom „Petar Damjanović“ za izbor najboljeg rada iz oblasti mašinstva
Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada
Ove i sledece nedelje svečanim pro- gramima Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada. Programi su namenjeni svim članovima Univer- ziteta, studentima i gradjanima Niša
Pismo zainteresovanosti za zapošljavanje - Elixir Prahovo
Kompanija Elixir Prahovo IHP d.o.o. Prahovo nudi mogućnost zapošljavanja 5 diplomiranih mašinskih inženjera sa mestom rada u Prahovu
SVE VESTI >>
Vaša IP adresa je: 3.238.7.202
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Srbija.
Telefoni: Odsek za nastavna i studentska pitanja: 018/588-228; Dekanat: 018/588-255;
Računarski centar: 018/588-229; Zavod: 018/588-199; Sekretar: 018/588-233; Faks: 018/588-244;
E-mail: info@masfak.ni.ac.rs; PIB: 100662813; Žiro račun: 840-1745666-63.