Sun
Korisnik Lozinka
Početna strana | Homepage
FAKULTET
O Fakultetu. Dekanat. Katedre. Biblioteka. Informacioni sistem.
STUDIJE
Osnovne i master akademske studije. Doktorske studije. Studije po ranijim programima. Erasmus Mundus.
ISTRAŽIVANJE I USLUGE
Istraživanja. Zavod. Laboratorije. Centri. Atestiranje vozila.
UPIS NA MFN
DOKUMENTI
Javne nabavke Mašinskog fakulteta. NN veća. Savet MFN. Sindikat. Tela. Akta. Formulari. Akreditacija MFN. Stručna predavanja.
ŽIVOT NA MFN
Oglasne table. Osoblje MFN. Studenti. Alumni. Lične prezentacije. Hol MFN.
NA SERVERIMA MFN
WebMAIL. ICIT. Prisma. Konferencije. Projekti. Partneri MF. Publikacije MF.
KONTAKT
Adresa i telefoni. Telefonski imenik.
 
>> PRETRAGA


     
     Magazin studenata MFN


Početna strana  > DOKUMENTI > NN veća > NNV u 2006. godini > Četvrta sednica NNV - XII 2006
Četvrta sednica NNV - XII 2006


UNIVERZITET U NIŠU
MAŠINSKI FAKULTET       
Broj:  612 - 910/ 2006
Dana  12. 12. 2006. godine
 

PREDMET:  Poziv za IV  sednicu Nastavno naučnog veća Mašinskog fakulteta 

Na  osnovu  člana  68. Statuta  Mašinskog  fakulteta  Univerziteta  u Nišu,  sazivam IV  sednicu Nastavno naučnog veća Mašinskog fakulteta  Univerziteta u Nišu za petak, 15.12.2006. godine. 

Sednica Veća održaće se u  maloj sali  Fakulteta sa početkom u 12 časova. Za sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa II sednice Nastavno naučnog veća, održane 01. 12. 2006. godine;
2. Usvajanje Zapisnika sa III sednice Nastavno naučnog veća, održane 04. 12. 2006. godine;
3. Informacija o postojećim normativnim aktima Mašinskog fakulteta;
4. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Nastavno naučnog veća Fakulteta;
5. Delegiranje jednog člana i zamenika člana u Stambenoj komisiji Fondacije za rešavanje stambenih potreba naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Nišu;
6. Informacija o predloženim  članovima pomoćnih tela Saveta i Senata Univerziteta u Nišu;
7. Imenovanje članova komisije za pregled, ocenu i odbranu magistarske teze pod nazivom:  "Analiza i ocena energetskih i termoprocesnih sistema metodama i principa termodinamike", kandidata Dragana Kuštrimovića, diplomiranog inženjera mašinstva;
8. Pokretanje inicijative u vezi  imenovanja  stalnih komisija Veća Fakulteta;
9. Tekuća pitanja


PREDMET:  Poziv za II  sednicu Izbornog  veća Mašinskog fakulteta 

Na  osnovu  člana  69. Statuta  Mašinskog  fakulteta  Univerziteta  u Nišu,  sazivam II  sednicu Izbornog veća  Mašinskog fakulteta  Univerziteta u Nišu za petak, 15.12.2006. godine. 

DNEVNI RED:

1.  Usvajanje Zapisnika sa I sednice Izbornog veća, održane 04. 12. 2006. godine;
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Komisije za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima sa predlogom da se kandidat, dr Melanija Mitrović, docent Mašinskog fakulteta izabere u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast: MATEMATIKA I INFORMATIKA;
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Komisije za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima sa predlogom da se kandidat, dr Boban Anđelković, asistent Mašinskog fakulteta izabere u zvanje docenta za užu naučnu oblast: MAŠINSKE KONSTRUKCIJE;
4. Tekuća pitanja.

Materijal se nalazi na sajtu Fakulteta. U slučaju sprečenosti javite se na telefon   500-649

S poštovanjem,    

    PREDSEDNIK
Prof. dr Miodrag ManićOdluke sa IV sednice NNV
20.12.2006
NNV - tačka 1
13.12.2006
NNV - tačka 2
13.12.2006
NNV - tačka 2-1
13.12.2006
NNV - tačka 3
13.12.2006
NNV - tačka 4
13.12.2006
NNV - tačka 5
13.12.2006
NNV - tačka 6
13.12.2006
NNV - tačka 6-1
13.12.2006
NNV - tačka 7
13.12.2006


1 2 NAREDNA STRANA
Najnovije vesti
Treća međunarodna konferencija Mašinsko inženjerstvo u XXI veku
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu organizuje Treću međunarodnu konferencija "Mašinsko inženjerstvo u XXI veku". Konferencija će se održati u Nišu 17-18. septembra 2015
Dodela zlatnih indeksa za studente generacije 1965/66
Mašinski fakultet u Nišu će 1. oktobra ove godine dodeliti zlatne indekse generaciji studenata koja je upisala Mašinski fakultet u Nišu pre 50 godina, školske 1965/66 godine.
JAVNI NAGRADNI KONKURS PETAR DAMJANOVIĆ
Firma „OSA Računarski inženjering raspisuje IX javni nagradni konkurs pod nazivom „Petar Damjanović“ za izbor najboljeg rada iz oblasti mašinstva
Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada
Ove i sledece nedelje svečanim pro- gramima Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada. Programi su namenjeni svim članovima Univer- ziteta, studentima i gradjanima Niša
Pismo zainteresovanosti za zapošljavanje - Elixir Prahovo
Kompanija Elixir Prahovo IHP d.o.o. Prahovo nudi mogućnost zapošljavanja 5 diplomiranih mašinskih inženjera sa mestom rada u Prahovu
SVE VESTI >>
Vaša IP adresa je: 3.238.7.202
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Srbija.
Telefoni: Odsek za nastavna i studentska pitanja: 018/588-228; Dekanat: 018/588-255;
Računarski centar: 018/588-229; Zavod: 018/588-199; Sekretar: 018/588-233; Faks: 018/588-244;
E-mail: info@masfak.ni.ac.rs; PIB: 100662813; Žiro račun: 840-1745666-63.