Sun
Korisnik Lozinka
Početna strana | Homepage
FAKULTET
O Fakultetu. Dekanat. Katedre. Biblioteka. Informacioni sistem.
STUDIJE
Osnovne i master akademske studije. Doktorske studije. Studije po ranijim programima. Erasmus Mundus.
ISTRAŽIVANJE I USLUGE
Istraživanja. Zavod. Laboratorije. Centri. Atestiranje vozila.
UPIS NA MFN
DOKUMENTI
Javne nabavke Mašinskog fakulteta. NN veća. Savet MFN. Sindikat. Tela. Akta. Formulari. Akreditacija MFN. Stručna predavanja.
ŽIVOT NA MFN
Oglasne table. Osoblje MFN. Studenti. Alumni. Lične prezentacije. Hol MFN.
NA SERVERIMA MFN
WebMAIL. ICIT. Prisma. Konferencije. Projekti. Partneri MF. Publikacije MF.
KONTAKT
Adresa i telefoni. Telefonski imenik.
 
>> PRETRAGA


     
     Magazin studenata MFN


Početna strana  > DOKUMENTI > NN veća > NNV u 2006. godini > Šesta sednica NNV
Šesta sednica NNV


UNIVERZITET U NIŠU
MAŠINSKI FAKULTET       
Broj:  612 - 504/ 2006
Dana  03.07.2006. godine

CLANOVIMA NASTAVNO NAUCNOG VECA
MAŠINSKOG FAKULTETA  UNIVERZITETA U NIŠU

Predmet: Poziv za sednicu

Na  osnovu  clana  204. Statuta  Mašinskog  fakulteta  Univerziteta  u Nišu,  sazivam ŠESTU sednicu Nastavno naucnog veca  Mašinskog fakulteta  Univerziteta u Nišu za petak, 07. jul 2006. godine. 
Sednica Veca održace se u sali 305 Fakulteta sa pocetkom u 10 casova.
Za sednicu predlažem sledeci

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa V sednice Nastavno naucnog veca, održane 23. juna 2006. godine;

2. Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije mr Miloša Miloševica; 

3. Razmatranje i usvajanje izveštaja Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije pod nazivom: Modeliranje procesa istosmernog istiskivanja šupljih elemenata koji obezbeduju visoku sposobnost procesa, kandidata Saše Randelovica;

4. Imenovanje clanova komisije za ocenu podobnosti teme doktorske disertacije pod nazivom: Metodološki pristup upravljanju ljudskim resursima u procesu razvoja proizvoda, kandidata Biljane Markovic, magistra mašinskih nauka;

5. Imenovanje clanova komisije za ocenu podobnosti teme doktorske disertacije pod nazivom: Energetska efikasnost povratno i protocno hladenog parnog bloka u zavisnosti od parametara atmosferskog vazduha, kandidata Mirjane Lakovic, magistra mašinskih nauka;
6. Zahtev za produženje roka za izradu magistarske teze kandidata Ljubomira Moravcevica; 

7. Zahtev za produženje roka za izradu magistarske teze kandidata Bobana Cvetkovica; 

8. Tekuca pitanja.


IZBORNO VECE

1. Usvajanje Zapisnika sa IVsednice Izbornog veca, održane 23.06.2006. godine;

2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Komisije za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima sa predlogom da se kandidat,  dr Miroslav Trajanovic, vanredni profesor izabere u zvanje redovnog profesora za užu naucnu oblast: Proizvodni sistemi i tehnologije;

3. Tekuca pitanja

Materijal se nalazi na sajtu Fakulteta.

U slucaju sprecenosti javite se na telefon  500-649

S poštovanjem,    
 
PREDSEDNIK
NASTAVNO NAUCNOG VECA
Prof. dr Zoran Boricic, s.r.Dnevni red - tacka 1
07.07.2006
Dnevni red - tacka 2
05.07.2006
Dnevni red - tacka 4
05.07.2006
Dnevni red - tacka 5
06.07.2006
Dopuna dnevnog reda - Milanovic
06.07.2006
Dopuna dnevnog reda - Živkovic
06.07.2006
Dopuna dnvenog reda - Korunovic
05.07.2006
Dopuna dnevnog reda - Stojkovic
05.07.2006
Dopuna dnevnog reda - Tanikic
05.07.2006


Najnovije vesti
Treća međunarodna konferencija Mašinsko inženjerstvo u XXI veku
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu organizuje Treću međunarodnu konferencija "Mašinsko inženjerstvo u XXI veku". Konferencija će se održati u Nišu 17-18. septembra 2015
Dodela zlatnih indeksa za studente generacije 1965/66
Mašinski fakultet u Nišu će 1. oktobra ove godine dodeliti zlatne indekse generaciji studenata koja je upisala Mašinski fakultet u Nišu pre 50 godina, školske 1965/66 godine.
JAVNI NAGRADNI KONKURS PETAR DAMJANOVIĆ
Firma „OSA Računarski inženjering raspisuje IX javni nagradni konkurs pod nazivom „Petar Damjanović“ za izbor najboljeg rada iz oblasti mašinstva
Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada
Ove i sledece nedelje svečanim pro- gramima Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada. Programi su namenjeni svim članovima Univer- ziteta, studentima i gradjanima Niša
Pismo zainteresovanosti za zapošljavanje - Elixir Prahovo
Kompanija Elixir Prahovo IHP d.o.o. Prahovo nudi mogućnost zapošljavanja 5 diplomiranih mašinskih inženjera sa mestom rada u Prahovu
SVE VESTI >>
Vaša IP adresa je: 3.238.7.202
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Srbija.
Telefoni: Odsek za nastavna i studentska pitanja: 018/588-228; Dekanat: 018/588-255;
Računarski centar: 018/588-229; Zavod: 018/588-199; Sekretar: 018/588-233; Faks: 018/588-244;
E-mail: info@masfak.ni.ac.rs; PIB: 100662813; Žiro račun: 840-1745666-63.