Sun
Korisnik Lozinka
Početna strana | Homepage
FAKULTET
O Fakultetu. Dekanat. Katedre. Biblioteka. Informacioni sistem.
STUDIJE
Osnovne i master akademske studije. Doktorske studije. Studije po ranijim programima. Erasmus Mundus.
ISTRAŽIVANJE I USLUGE
Istraživanja. Zavod. Laboratorije. Centri. Atestiranje vozila.
UPIS NA MFN
DOKUMENTI
Javne nabavke Mašinskog fakulteta. NN veća. Savet MFN. Sindikat. Tela. Akta. Formulari. Akreditacija MFN. Stručna predavanja.
ŽIVOT NA MFN
Oglasne table. Osoblje MFN. Studenti. Alumni. Lične prezentacije. Hol MFN.
NA SERVERIMA MFN
WebMAIL. ICIT. Prisma. Konferencije. Projekti. Partneri MF. Publikacije MF.
KONTAKT
Adresa i telefoni. Telefonski imenik.
 
>> PRETRAGA


     
     Magazin studenata MFN


Početna strana  > DOKUMENTI > NN veća > NNV u 2006. godini > Peta sednica NNV
Peta sednica NNV

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ       
Број:  612 - 456/ 2006
Дана  15.06.2006. године


ЧЛАНОВИМА НАСТАВНО НАУЧНОГ ВЕЋА
МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА  УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Предмет: Позив за седницу

 На  основу  члана  204. Статута  Машинског  факултета  Универзитета  у Нишу,  сазивам   ПЕТУ седницу Наставно научног већа  Машинског факултета  Универзитета у Нишу за петак, 23. јун 2006. године. 
Седница Већа одржаће се у малој сали  Факултета са почетком у  12 часова.
За седницу предлажем следећи


ДНЕВНИ РЕД:


1. Усвајање Записника са IV седнице Наставно научног већа, одржане 22. 05. 2006. године;
2. Разматрање и усвајање Извештаја Комисије зa oцeну подобности и научне заснованости теме докторске дисертације под називом: Нумеричко и експериментално истраживање утицаја облика профила лопатица на карактеристике реверзибилних аксијалних вентилатора,  кандидата мр Живана Спасића; 
3. Именовање чланова комисије за оцену подобности теме докторске дисертације под називом: Сушење ситнозрнастих материјала у двокомпонентном флуидизованом слоју, кандидата Јелене Јаневски, магистра машинских наука;
4. Именовање чланова комисије за оцену подобности теме докторске дисертације под називом: Моделирање корелација између параметара процеса резања плазмом и анализа топлотног биланса методама вештачке интелигенције, кандидата Анђеле Лазаревић, магистра машинских наука;
5. Разматрање и усвајање Извештаја Комисије за оцену и одбрану магистарске тезе под називом: Могућност коришћења технологија за брзу израду прототипа у производњи алата за вулканизацију пнеуматика, кандидата Јелене Миловановић,  дипломираног инжењера машинства;
6. Именовање чланова комисије за преглед, оцену и одбрану магистарске тезе под називом: Анализа примене методе коначних елемената на прорачун спојева носећих структура, кандидата Данка Мијајловића, дипломираног инжењера машинства;
7. Разматрање и усвајање Извештаја Комисије за оцену и одбрану специјалистичког рада под називом: Пречишћавање ваздуха у функцији обезбеђења радних услова у чистим собама, кандидата Владимира Николића,  дипломираног инжењера машинства;
8. Разматрање и усвајање рецензије рукописа под називом: Муке са светим: изазови социологије религије, др Драгољуба Ђорђевића, редовног професора;
9. Захтев Младена Томића, студента четврте године Машинског факултета у Нишу за омогућавање завршетка студија у краћем року од предвиђеног и одређивање ментора.
10. Текућа питања.

ИЗБОРНО ВЕЋЕ

1. Усвајање Записника са IVседнице Изборног већа, одржане 22. 05. 2006. године;
2. Рaзмaтрaњe и усвaјaњe Извeштaјa Кoмисијe зa писањe извештаја о пријављеним кандидатима са предлогом да се кандидат, доцента др Драган Милчић изабере у звање ванредовног професора за ужу научну област: Машинске конструкције;
3. Рaзмaтрaњe и усвaјaњe Извeштaјa Кoмисијe зa писањe рeфeрaтa зa избoр сарадника Јасмине Богдановић - Јовановић у звање асистента-приправника за ужу научну област: Теоријска и примењена механика флуида;
4. Текућа питања


Материјал се налази на сајту Факултета.

У случају спречености јавите се на телефон  500-649

С поштовањем,    

ПРЕДСЕДНИК
НАСТАВНО НАУЧНОГ ВЕЋА
Проф. др Зоран Боричић
Dnevni red - tacka 1
20.06.2006
Dnevni red - tacka 2
20.06.2006
Dnevni red - tacka 3
20.06.2006
Dnevni red- tacka 3-1
20.06.2006
Dnevni red - tacka 4
20.06.2006
Dnevni red - tacka 5
20.06.2006
Dnevni red - tacka 6
20.06.2006
Dnevni red - tacka 7
20.06.2006
Dnevni red - tacka 8
20.06.2006
Dnevni red - tacka 8-1
20.06.2006


1 2 NAREDNA STRANA
Najnovije vesti
Treća međunarodna konferencija Mašinsko inženjerstvo u XXI veku
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu organizuje Treću međunarodnu konferencija "Mašinsko inženjerstvo u XXI veku". Konferencija će se održati u Nišu 17-18. septembra 2015
Dodela zlatnih indeksa za studente generacije 1965/66
Mašinski fakultet u Nišu će 1. oktobra ove godine dodeliti zlatne indekse generaciji studenata koja je upisala Mašinski fakultet u Nišu pre 50 godina, školske 1965/66 godine.
JAVNI NAGRADNI KONKURS PETAR DAMJANOVIĆ
Firma „OSA Računarski inženjering raspisuje IX javni nagradni konkurs pod nazivom „Petar Damjanović“ za izbor najboljeg rada iz oblasti mašinstva
Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada
Ove i sledece nedelje svečanim pro- gramima Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada. Programi su namenjeni svim članovima Univer- ziteta, studentima i gradjanima Niša
Pismo zainteresovanosti za zapošljavanje - Elixir Prahovo
Kompanija Elixir Prahovo IHP d.o.o. Prahovo nudi mogućnost zapošljavanja 5 diplomiranih mašinskih inženjera sa mestom rada u Prahovu
SVE VESTI >>
Vaša IP adresa je: 3.238.7.202
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Srbija.
Telefoni: Odsek za nastavna i studentska pitanja: 018/588-228; Dekanat: 018/588-255;
Računarski centar: 018/588-229; Zavod: 018/588-199; Sekretar: 018/588-233; Faks: 018/588-244;
E-mail: info@masfak.ni.ac.rs; PIB: 100662813; Žiro račun: 840-1745666-63.