Sun
Korisnik Lozinka
Početna strana | Homepage
FAKULTET
O Fakultetu. Dekanat. Katedre. Biblioteka. Informacioni sistem.
STUDIJE
Osnovne i master akademske studije. Doktorske studije. Studije po ranijim programima. Erasmus Mundus.
ISTRAŽIVANJE I USLUGE
Istraživanja. Zavod. Laboratorije. Centri. Atestiranje vozila.
UPIS NA MFN
DOKUMENTI
Javne nabavke Mašinskog fakulteta. NN veća. Savet MFN. Sindikat. Tela. Akta. Formulari. Akreditacija MFN. Stručna predavanja.
ŽIVOT NA MFN
Oglasne table. Osoblje MFN. Studenti. Alumni. Lične prezentacije. Hol MFN.
NA SERVERIMA MFN
WebMAIL. ICIT. Prisma. Konferencije. Projekti. Partneri MF. Publikacije MF.
KONTAKT
Adresa i telefoni. Telefonski imenik.
 
>> PRETRAGA


     
     Magazin studenata MFN


Početna strana  > DOKUMENTI > NN veća > NNV u 2006. godini > Cetvrta sednica NNV
Cetvrta sednica NNV

UNIVERZITET U NIŠU
MAŠINSKI FAKULTET       
Broj:  612 - 350 / 2006
Dana  10. 05. 2006. godine


CLANOVIMA NASTAVNO NAUCNOG VECA
MAŠINSKOG FAKULTETA  UNIVERZITETA U NIŠU

 Predmet: Poziv za sednicu

 Na  osnovu  clana  204. Statuta  Mašinskog  fakulteta  Univerziteta  u Nišu,  sazivam   IV sednicu Nastavno naucnog veca  Mašinskog fakulteta  Univerziteta u Nišu, dana     22.  maja  2006. godine (PONEDELjAK ).
Sednica Veca održace se u maloj sali  Fakulteta sa pocetkom u  12 casova.
 Za sednicu predlažem sledeci


D N E V N I R E D:

1. Usvajanje Zapisnika sa IIIsednice Nastavno naucnog veca, održane 14. 04. 2006. godine;
2. Obaveštenje da je doktorant dr Boban Andelkovic, odbranio doktorsku disertaciju pod  nazivom: "Istraživanje i  razvoj  novih metoda za proracun steznih sklopova  primenom neuronskih mreža i fazilogike";   
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske  disertacije,  pod nazivom:"Modeliranje multifizickih  efekata u mikrosistemima primenom  uparenih analiza",  kandidata mr Miloša Miloševica;
4. Imenovanje clanova Komisije za ocenu podobnosti teme doktorske disertacije, pod  nazivom:"Modeliranje korelacija izmedu parametara procesa obrade rezanjem primenom  adaptivnih neuro-fazi sistema", kandidata mr Dejana Tanikica; 
5. Imenovanje clanova Komisije za ocenu podobnosti teme doktorske disertacije, pod nazivom:  " Analiza parametara tehnologicnosti na osnovu semantickih struktura digitalnog modela proizvoda ", kandidata mr Miloša Stojkovica; 
6. Imenovanje clanova Komisije za ocenu podobnosti teme doktorske disertacije, pod nazivom:  "Analiza kotrljanja pneumatika primenom metoda konacnih elemenata", kandidata mr Nikole Korunovica; 
7. Imenovanje clanova Komisije za ocenu podobnosti teme doktorske disertacije, pod nazivom:  "Modeliranje planiranja i terminiranja procesa proizvodnog ambijenta primenom  ekspertnog sistema i hibridnog fazi genetskog pristupa ", kandidata mr Milovana Ilica; 
8. Imenovanje clanova Komisije za ocenu podobnosti teme doktorske disertacije, pod nazivom:  " Adaptibilni sistemi za upravljanje proizvodnim poslovnim procesima", kandidata mr  Dragana Mišica;
9. Imenovanje clanova Komisije za pregled,  ocenu i odbranu doktorske disertacije, pod  nazivom:"Modeliranje procesa istosmernog istiskivanjašupljih elemenata koji  obezbeduje visoku sposobnost procesa", kandidata mr Randelovic Saše;
10. Razmatranje i usvajanje Izveštaja za ocenu i odbranu magistarske teze pod nazivom:"Istraživanje dinamickog ponašanja železnickih vozila sa aspekata stanja radne ispravnosti"", kandidata Miloša Milovancevica, diplomiranog inženjera mašinstva;
11. Razmatranje i usvajanje Izveštaja za ocenu i odbranu magistarske teze pod nazivom:"Istraživanje procesa sušenja glinenih proizvoda u komornim i tunelskim sušarama sa aspekta energetske efikasnosti postrojenja", kandidata Ediba Dedeica, diplomiranog inženjera mašinstva;
12. Razmatranje i usvajanje Izveštaja za ocenu i odbranu magistarske teze pod nazivom: "Procena energije vetra na mezo/mikro lokacijama u terenima kompleksne orografije– uporedna analiza metodologija", kandidata Predraga Živkovica, diplomiranog inženjera mašinstva;
13. Imenovanje Komisija za pregled, ocenu i odbranu magistarskog rada, pod nazivom nazivom:“Mogucnost korišcenja tehnologija za brzu izradu prototipa u proizvodnji alata za vulkanizaciju pneumatika“, kandidata Jelene Milovanovic, diplomiranog inženjera mašinstva;
14. Razmatranje predloga Katedre za mehatroniku i upravljanje u vezi održavanja konferencije sa medunarodnim ucešcem, "MEHATRONICKI SISTEMI - razvoj, primene i perspektive";
15. Razmatranje zahteva Centra za nelinearnu dinamiku i aktivne konstrukcije u vezi organizacije medunarodnog naucnog skupa "International Symposium Nonlinear Mechanics-Random Oscillations: Theory and Applications - ISNM ROTA Niš 2007";
16. Tekuca pitanja.

IZBORNO VECE

1. Usvajanje Zapisnika sa II sednice Izbornog veca, održane 03. 03. 2006. godine;
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Komisije za pisanje referata za izbor saradnika mr  Mirjane Lakovic u zvanje asistenta - pripravnika za užu naucnu oblast Teorijski i  primenjeni procesi  toplote i mase;
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Komisije za pisanje referata za izbor saradnika Bogdana Đurovica u zvanje asistenta-pripravnika za užu naucnu oblast Sociologija;
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Komisije za pisanje referata za izbor saradnika Danka  Mijajlovica u zvanje asistenta-pripravnika za užu naucnu oblast Tehnika transporta;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Komisije za pisanje referata za izbor saradnika Jelene  Milovanovic u zvanje asistenta-pripravnika za užu naucnu oblast Proizvodni sistemi i  tehnologije;
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Komisije za pisanje referata za izbor saradnika Biljane  Đordevic u zvanje asistenta-pripravnika za užu naucnu oblast Mehatronika;
7. Tekuca pitanja

Materijal se nalazi na sajtu Fakulteta.
U slucaju sprecenosti javite se na telefon  500-649

S poštovanjem,    
PREDSEDNIK
NASTAVNO NAUCNOG VECA
Prof. dr Zoran Boricic


 Dnevni red - Tacka 1
19.05.2006
Dnevni red - Tacka 2
19.05.2006
Dnevni red - Tacka 3
19.05.2006
Dnevni red - Tacka 4
19.05.2006
Dnevni red - Tacka 6
19.05.2006
Dnevni red - Tacka 5
19.05.2006
Dnevni red - Tacka 7
19.05.2006
Dnevni red - Tacka 8
19.05.2006
Dnevni red - Tacka 9
19.05.2006
Dnevni red - Tacka 10
19.05.2006


1 2 3 NAREDNA STRANA
Najnovije vesti
Treća međunarodna konferencija Mašinsko inženjerstvo u XXI veku
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu organizuje Treću međunarodnu konferencija "Mašinsko inženjerstvo u XXI veku". Konferencija će se održati u Nišu 17-18. septembra 2015
Dodela zlatnih indeksa za studente generacije 1965/66
Mašinski fakultet u Nišu će 1. oktobra ove godine dodeliti zlatne indekse generaciji studenata koja je upisala Mašinski fakultet u Nišu pre 50 godina, školske 1965/66 godine.
JAVNI NAGRADNI KONKURS PETAR DAMJANOVIĆ
Firma „OSA Računarski inženjering raspisuje IX javni nagradni konkurs pod nazivom „Petar Damjanović“ za izbor najboljeg rada iz oblasti mašinstva
Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada
Ove i sledece nedelje svečanim pro- gramima Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada. Programi su namenjeni svim članovima Univer- ziteta, studentima i gradjanima Niša
Pismo zainteresovanosti za zapošljavanje - Elixir Prahovo
Kompanija Elixir Prahovo IHP d.o.o. Prahovo nudi mogućnost zapošljavanja 5 diplomiranih mašinskih inženjera sa mestom rada u Prahovu
SVE VESTI >>
Vaša IP adresa je: 3.238.7.202
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Srbija.
Telefoni: Odsek za nastavna i studentska pitanja: 018/588-228; Dekanat: 018/588-255;
Računarski centar: 018/588-229; Zavod: 018/588-199; Sekretar: 018/588-233; Faks: 018/588-244;
E-mail: info@masfak.ni.ac.rs; PIB: 100662813; Žiro račun: 840-1745666-63.