Sun
Korisnik Lozinka
Početna strana | Homepage
FAKULTET
O Fakultetu. Dekanat. Katedre. Biblioteka. Informacioni sistem.
STUDIJE
Osnovne i master akademske studije. Doktorske studije. Studije po ranijim programima. Erasmus Mundus.
ISTRAŽIVANJE I USLUGE
Istraživanja. Zavod. Laboratorije. Centri. Atestiranje vozila.
UPIS NA MFN
DOKUMENTI
Javne nabavke Mašinskog fakulteta. NN veća. Savet MFN. Sindikat. Tela. Akta. Formulari. Akreditacija MFN. Stručna predavanja.
ŽIVOT NA MFN
Oglasne table. Osoblje MFN. Studenti. Alumni. Lične prezentacije. Hol MFN.
NA SERVERIMA MFN
WebMAIL. ICIT. Prisma. Konferencije. Projekti. Partneri MF. Publikacije MF.
KONTAKT
Adresa i telefoni. Telefonski imenik.
 
>> PRETRAGA


     
     Magazin studenata MFN


Početna strana  > DOKUMENTI > NN veća > NNV u 2012 godini > V sednica IV
V sednica IV


R e p u b l i k a  S r b i j a
UNIVERZITET U NIŠU
MAŠINSKI FAKULTET
Broj: 612-798/2012
Datum: 21. decembar 2012. godine


Na osnovu člana 73. Statuta Mašinskog fakulteta u Nišu (broj 612-121-2/2011 od 14. 02. 2011. godine) i člana 14. Poslovnika o radu Nastavno-naučnog i Izbornog veća Mašinskog fakulteta u Nišu (broj 612-910-14/2006 od 15. decembra 2006. godine)

S  A  Z  I  V  A  M

Petu sednicu Izbornog veća Mašinskog fakulteta u Nišu za utorak 25. decembar 2012. godine.
Sednica Veća će se održati u konferencijskoj sali na šestom spratu Fakulteta, sa početkom u 1200 sati.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa IV sednice Izbornog veća održane 05. decembra 2012. godine;
2. Utvrđivanje predloga odluke o izboru jednog nastavnika u zvanje vanredni ili redovni profesor za užu naučnu oblast ”Mehatronika”;
3. Utvrđivanje predloga odluke o izboru jednog nastavnika u zvanje zvanje docent za užu naučnu oblast ”Termotehnika, termoenergetika i procesna tehnika”;
4. Predlaganje članova Komisije za pisanje izveštaja za izbor jednog nastavnika u zvanje vanredni profesor ili redovni profesor za užu naučnu oblast ”Automatsko upravlјanje i robotika”;
5. Predlaganje članova Komisije za pisanje izveštaja za izbor jednog nastavnika u zvanje docent, sa 5% od punog radnog vremena, za užu naučnu oblast ”Industrijski menadžment”;
6. Donošenje odluke o izboru jednog saradnika u zvanje asistent za užu naučnu oblast "Proizvodni sistemi i tehnologije”;
7. Imenovanje članova komisije za pisanje izveštaja za izboru dva saradnika u zvanje asistent za užu naučnu oblast "Teorijska i primenjena mehanika fluida”;
8. Imenovanje članova komisije za pisanje izveštaja za izboru jednog saradnika u zvanje asistent za užu naučnu oblast "Mehatronika”;
9. Imenovanje članova komisije za pisanje izveštaja za izboru jednog saradnika u zvanje asistent za užu naučnu oblast "Matematika i informatika”;
10. Tekuća pitanja.

NAPOMENA: Prisustvo sednicama je obaveza svakog člana Veća. U slučaju sprečenosti u obavezi ste da svoj izostanak unapred najavite i opravdate na adresu: nikola.djokic@masfak.ni.ac.rs

 

  IZBORNO  VEĆE FAKULTETA
              PREDSEDNIK
    Prof. dr Vlastimir Nikolić, s.r.Tačka 1
Tačka 2
Tačka 3
Tačka 4
Tačka 5
Tačka 6
Tačka 7
Tačka 8
Tačka 9


Najnovije vesti
Treća međunarodna konferencija Mašinsko inženjerstvo u XXI veku
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu organizuje Treću međunarodnu konferencija "Mašinsko inženjerstvo u XXI veku". Konferencija će se održati u Nišu 17-18. septembra 2015
Dodela zlatnih indeksa za studente generacije 1965/66
Mašinski fakultet u Nišu će 1. oktobra ove godine dodeliti zlatne indekse generaciji studenata koja je upisala Mašinski fakultet u Nišu pre 50 godina, školske 1965/66 godine.
JAVNI NAGRADNI KONKURS PETAR DAMJANOVIĆ
Firma „OSA Računarski inženjering raspisuje IX javni nagradni konkurs pod nazivom „Petar Damjanović“ za izbor najboljeg rada iz oblasti mašinstva
Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada
Ove i sledece nedelje svečanim pro- gramima Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada. Programi su namenjeni svim članovima Univer- ziteta, studentima i gradjanima Niša
Pismo zainteresovanosti za zapošljavanje - Elixir Prahovo
Kompanija Elixir Prahovo IHP d.o.o. Prahovo nudi mogućnost zapošljavanja 5 diplomiranih mašinskih inženjera sa mestom rada u Prahovu
SVE VESTI >>
Vaša IP adresa je: 3.238.190.82
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Srbija.
Telefoni: Odsek za nastavna i studentska pitanja: 018/588-228; Dekanat: 018/588-255;
Računarski centar: 018/588-229; Zavod: 018/588-199; Sekretar: 018/588-233; Faks: 018/588-244;
E-mail: info@masfak.ni.ac.rs; PIB: 100662813; Žiro račun: 840-1745666-63.