Sun
Korisnik Lozinka
Početna strana | Homepage
FAKULTET
O Fakultetu. Dekanat. Katedre. Biblioteka. Informacioni sistem.
STUDIJE
Osnovne i master akademske studije. Doktorske studije. Studije po ranijim programima. Erasmus Mundus.
ISTRAŽIVANJE I USLUGE
Istraživanja. Zavod. Laboratorije. Centri. Atestiranje vozila.
UPIS NA MFN
DOKUMENTI
Javne nabavke Mašinskog fakulteta. NN veća. Savet MFN. Sindikat. Tela. Akta. Formulari. Akreditacija MFN. Stručna predavanja.
ŽIVOT NA MFN
Oglasne table. Osoblje MFN. Studenti. Alumni. Lične prezentacije. Hol MFN.
NA SERVERIMA MFN
WebMAIL. ICIT. Prisma. Konferencije. Projekti. Partneri MF. Publikacije MF.
KONTAKT
Adresa i telefoni. Telefonski imenik.
 
>> PRETRAGA


     
     Magazin studenata MFN


Početna strana  > DOKUMENTI > NN veća > NNV u 2012 godini > IV sednica NNV
IV sednica NNVUNIVERZITET U NIŠU
MAŠINSKI FAKULTET U NIŠU
Broj: 612-751/2012
Datum: 03. decembar 2012. godine

Na osnovu člana 72. stav 2. Statuta Mašinskog fakulteta u Nišu (broj 612-121-2/2011 od 14. februara 2011. godine)  i člana 14. Poslovnika o radu Nastavno-naučnog i Izbornog veća Mašinskog fakulteta u Nišu (broj 612-910-14/2006 od 15. decembra 2006. godine)

S  A  Z  I  V  A  M

Četvrtu sednicu Nastavno-naučnog veća Mašinskog fakulteta u Nišu za sredu 05. decembar 2012. godine. Sednica Veća će se održati u konferencijskoj sali na šestom spratu Fakulteta, sa početkom u 12,00 sati.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa III sednice Nastavno-naučnog veća održane 09. novembra 2012. godine;
2. Donošenje Pravilnika o izmeni Pravilnika o izboru predstavnika Fakulteta u Savet Fakulteta, Savet Univerziteta i Senat Univerziteta;
3. Utvrđivanje predloga za imenovanje dva člana Naučno-stručnog veća za tehničko-tehnološke nauke, jednog člana Naučno-stručnog veća za prirodno-matematičke nauke i jednog člana Naučno-stručnog veća za multidisciplinarne studije Univerziteta u Nišu;
4. Izbor člana Saveta Univerziteta u Nišu;
5. Izbor dva člana Saveta Mašinskog fakulteta u Nišu;
6. Utvrđivanje predloga rebalansa Finansijskog plana za 2012. godinu;
7. Donošenje odluke o organizaciji "XVI Simpozijuma termičara Srbije";
8. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje naučni saradnik dr Aleksandra Miltenovića;
9. Imenovanje članova Komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme doktorske disertacije mr Ivana Ćirića, pod nazivom: "Inteligentno upravljanje mobilnim robotima na osnovu neuro-fazi-genetskog prepoznavanja objekata i praćenja ljudi u robotskoj viziji";
10. Imenovanje članova Komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme doktorske disertacije Nikole Vitkovića, pod nazivom: "Reverzni inženjering humanih dugih kostiju na osnovu morfometrijskih parametara";
11. Usvajanje recenzija rukopisa "Inovacioni menaxment i obrazovanje u razvoju proizvoda", autora: dr Aleksandra Miltenovića, doc. dr Biljane Marković i Milana Banića;
12. Usvajanje recenzija rukopisa: "Zbirka zadataka iz toplotnih postrojenja - razmenjivači toplote", "Zbirka zadataka iz toplotnih postrojenja - vlažni rashladni tornjevi", "Zbirka zadataka iz toplotnih postrojenja - centralno grejanje (vodeno i vazdušno)", autora: dr Slobodana Lakovića, dr Mladena Stojiljkovića i dr Mirjane Laković;
13. Donošenje odluke o izboru u istraživačko zvanje Marka Mančića;
14. Davanje saglasnosti za radno angažovanje nastavnika na drugoj visokoškolskoj ustanovi;
15. Tekuća pitanja.

NAPOMENA: Prisustvo sednicama je obaveza svakog člana Veća. U slučaju sprečenosti u obavezi ste da svoj izostanak unapred najavite i opravdate na adresu: nikola.djokic@masfak.ni.ac.rs


NASTAVNO-NAUČNO VEĆE
              PREDSEDNIK
 Prof. dr Vlastimir Nikolić, s.r.


 Tačka 1
Tačka 2
Tačka 5
Tačka 6
Tačka 7
Tačka 8
Tačka 9
Tačka 9 -dopuna materijala
Tačka 10
Tačka 11


1 2 NAREDNA STRANA
Najnovije vesti
Treća međunarodna konferencija Mašinsko inženjerstvo u XXI veku
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu organizuje Treću međunarodnu konferencija "Mašinsko inženjerstvo u XXI veku". Konferencija će se održati u Nišu 17-18. septembra 2015
Dodela zlatnih indeksa za studente generacije 1965/66
Mašinski fakultet u Nišu će 1. oktobra ove godine dodeliti zlatne indekse generaciji studenata koja je upisala Mašinski fakultet u Nišu pre 50 godina, školske 1965/66 godine.
JAVNI NAGRADNI KONKURS PETAR DAMJANOVIĆ
Firma „OSA Računarski inženjering raspisuje IX javni nagradni konkurs pod nazivom „Petar Damjanović“ za izbor najboljeg rada iz oblasti mašinstva
Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada
Ove i sledece nedelje svečanim pro- gramima Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada. Programi su namenjeni svim članovima Univer- ziteta, studentima i gradjanima Niša
Pismo zainteresovanosti za zapošljavanje - Elixir Prahovo
Kompanija Elixir Prahovo IHP d.o.o. Prahovo nudi mogućnost zapošljavanja 5 diplomiranih mašinskih inženjera sa mestom rada u Prahovu
SVE VESTI >>
Vaša IP adresa je: 3.238.190.82
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Srbija.
Telefoni: Odsek za nastavna i studentska pitanja: 018/588-228; Dekanat: 018/588-255;
Računarski centar: 018/588-229; Zavod: 018/588-199; Sekretar: 018/588-233; Faks: 018/588-244;
E-mail: info@masfak.ni.ac.rs; PIB: 100662813; Žiro račun: 840-1745666-63.