Sun
Korisnik Lozinka
Početna strana | Homepage
FAKULTET
O Fakultetu. Dekanat. Katedre. Biblioteka. Informacioni sistem.
STUDIJE
Osnovne i master akademske studije. Doktorske studije. Studije po ranijim programima. Erasmus Mundus.
ISTRAŽIVANJE I USLUGE
Istraživanja. Zavod. Laboratorije. Centri. Atestiranje vozila.
UPIS NA MFN
DOKUMENTI
Javne nabavke Mašinskog fakulteta. NN veća. Savet MFN. Sindikat. Tela. Akta. Formulari. Akreditacija MFN. Stručna predavanja.
ŽIVOT NA MFN
Oglasne table. Osoblje MFN. Studenti. Alumni. Lične prezentacije. Hol MFN.
NA SERVERIMA MFN
WebMAIL. ICIT. Prisma. Konferencije. Projekti. Partneri MF. Publikacije MF.
KONTAKT
Adresa i telefoni. Telefonski imenik.
 
>> PRETRAGA


     
     Magazin studenata MFN


Početna strana  > DOKUMENTI > NN veća > NNV u 2012 godini > I sednica NNV
I sednica NNV


 

R e p u b l i k a  S r b i j a
UNIVERZITET U NIŠU
MAŠINSKI FAKULTET U NIŠU
Broj: 612-596/2012
Datum: 04. oktobar 2012. godine

Na osnovu člana 72. stav 2. Statuta Mašinskog fakulteta u Nišu (broj 612-121-2/2011 od 14. februara 2011. godine)  i člana 14. Poslovnika o radu Nastavno-naučnog i Izbornog veća Mašinskog fakulteta u Nišu (broj 612-910-14/2006 od 15. decembra 2006. godine)

S  A  Z  I  V  A  M
Prvu sednicu Nastavno-naučnog veća Mašinskog fakulteta u Nišu za ponedeljak 8. oktobar 2012. godine.
Sednica Veća će se održati u konferencijskoj sali na šestom spratu Fakulteta, sa početkom u 1200 sati.
DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa XIII sednice Nastavno-naučnog veća održane 12. septembra  2012. godine;
2. Donošenje odluke o izboru jednog člana Senata Univerziteta u Nišu;
3. Donošenje odluke o uslovima upisa u školsku 2012/2013. godinu (predlog odluke će biti predstavljen na sednici);
4. Donošenje odluke o produžetku ispitnog roka oktobar II (predlog odluke će biti predstavljen na sednici);
5. Donošenje odluke o organizaciji Druge međunarodne konferencije “Mašinsko inženjerstvo u XXI veku”;
6. Donošenje odluke o organizaciji naučne konferencije: "Constructive Mathematics: Foundations and Practice";
7. Imenovanje Komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme doktorske disertacije Danijela Markovića, pod nazivom: "Razvoj logističkog modela za upravljanje komunalnim otpadom primenom heurističkog metoda";
8. Imenovanje recenzenata rukopisa "On Religion in the Balkans", autora prof. dr Dragoljuba Đorđevića;
9. Imenovanje komisija za pisanje izveštaja za izbor u naučnoistraživačka zvanja, po zahtevima koji su podneli: dr Aleksandar Miltenović i Marko Mančić;
10. Davanje saglasnosti za radno angažovanje nastavnika na drugim visokoškolskim ustanovama;
11. DOPUNA: Imenovanje Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije Dalibora Petkovića, dipl. maš. inž., pod nazivom: "Istraživanje i razvoj adaptivnih pasivnih gipkih sistema sa integrisanim senzorima i aktuatorima";
12. Tekuća pitanja.

NAPOMENA: Prisustvo sednicama je obaveza svakog člana Veća. U slučaju sprečenosti u obavezi ste da svoj izostanak unapred najavite i opravdate na adresu: nikola.djokic@masfak.ni.ac.rs


     NASTAVNO-NAUČNO VEĆE
                PREDSEDNIK
       Prof. dr Vlastimir Nikolić, s.r.


 1. tačka NNV
2. tačka NNV
5. tačka NNV
6. tačka NNV
7. tačka NNV
8. tačka NNV
9. tačka NNV
10, tačka NNV
11. tačka NNV


Najnovije vesti
Treća međunarodna konferencija Mašinsko inženjerstvo u XXI veku
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu organizuje Treću međunarodnu konferencija "Mašinsko inženjerstvo u XXI veku". Konferencija će se održati u Nišu 17-18. septembra 2015
Dodela zlatnih indeksa za studente generacije 1965/66
Mašinski fakultet u Nišu će 1. oktobra ove godine dodeliti zlatne indekse generaciji studenata koja je upisala Mašinski fakultet u Nišu pre 50 godina, školske 1965/66 godine.
JAVNI NAGRADNI KONKURS PETAR DAMJANOVIĆ
Firma „OSA Računarski inženjering raspisuje IX javni nagradni konkurs pod nazivom „Petar Damjanović“ za izbor najboljeg rada iz oblasti mašinstva
Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada
Ove i sledece nedelje svečanim pro- gramima Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada. Programi su namenjeni svim članovima Univer- ziteta, studentima i gradjanima Niša
Pismo zainteresovanosti za zapošljavanje - Elixir Prahovo
Kompanija Elixir Prahovo IHP d.o.o. Prahovo nudi mogućnost zapošljavanja 5 diplomiranih mašinskih inženjera sa mestom rada u Prahovu
SVE VESTI >>
Vaša IP adresa je: 3.238.190.82
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Srbija.
Telefoni: Odsek za nastavna i studentska pitanja: 018/588-228; Dekanat: 018/588-255;
Računarski centar: 018/588-229; Zavod: 018/588-199; Sekretar: 018/588-233; Faks: 018/588-244;
E-mail: info@masfak.ni.ac.rs; PIB: 100662813; Žiro račun: 840-1745666-63.