Sun
Korisnik Lozinka
Početna strana | Homepage
FAKULTET
O Fakultetu. Dekanat. Katedre. Biblioteka. Informacioni sistem.
STUDIJE
Osnovne i master akademske studije. Doktorske studije. Studije po ranijim programima. Erasmus Mundus.
ISTRAŽIVANJE I USLUGE
Istraživanja. Zavod. Laboratorije. Centri. Atestiranje vozila.
UPIS NA MFN
DOKUMENTI
Javne nabavke Mašinskog fakulteta. NN veća. Savet MFN. Sindikat. Tela. Akta. Formulari. Akreditacija MFN. Stručna predavanja.
ŽIVOT NA MFN
Oglasne table. Osoblje MFN. Studenti. Alumni. Lične prezentacije. Hol MFN.
NA SERVERIMA MFN
WebMAIL. ICIT. Prisma. Konferencije. Projekti. Partneri MF. Publikacije MF.
KONTAKT
Adresa i telefoni. Telefonski imenik.
 
>> PRETRAGA


     
     Magazin studenata MFN


Početna strana  > DOKUMENTI > NN veća > NNV u 2012 godini > XII sednica NNV
XII sednica NNVMAŠINSKI FAKULTET U NIŠU
Broj: 612-456/2012
Datum: 29. jun 2012. godine

Na osnovu člana 72. stav 2. Statuta Mašinskog fakulteta u Nišu (broj 612-121-2/2011 od 14. februara 2011. godine)  i člana 14. Poslovnika o radu Nastavno-naučnog i Izbornog veća Mašinskog fakulteta u Nišu (broj 612-910-14/2006 od 15. decembra 2006. godine)

S  A  Z  I  V  A  M

Dvanaestu sednicu Nastavno-naučnog veća Mašinskog fakulteta u Nišu za sredu 04. jul 2012. godine. Sednica Veća će se održati u konferencijskoj sali na šestom spratu Fakulteta, sa početkom u 1200 sati.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa XI sednice Nastavno-naučnog veća Fakulteta održane 30. maja 2012. godine;
2. Razmatranje Izveštaja Komisije za sprovođenje studentskog vrednovanja kvaliteta studija Mašinskog fakulteta u Nišu;
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije mr Živana Spasića, pod nazivom: „Numeričko i eksperimentalno istraživanje uticaja oblika profila lopatica na karakteristike reverzibilnih aksijalnih ventilatora“;
4. Usvajanje Izveštaja Komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme doktorske disertacije Dalibora Petkovića, dipl. maš. inž., pod nazivom: "Istraživanje i razvoj adaptivnih pasivnih gipkih sistema sa integrisanim senzorima i aktuatorima";
5. Imenovanje Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije mr Milana Tice, pod nazivom: "Identifikacija konstrukciono-tehnoloških parametara sistema za peletiranje drvnog otpada sa aspekta optimalne osnovne funkcije;
6. Imenovanje Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije mr Branislava Popovića, pod nazivom: "Analiza pouzdanosti i razvoj nove generacije kolektorskih elektromotora za potrebe automobilske industrije;
7. Imenovanje Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije mr Julijane Simonović, pod nazivom: "Dinamika i stabilnost hibridnih dinamičkih sistema";
8. Imenovanje Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije mr Milana Zdravkovića, pod nazivom: "Formalno okruženje za semantičku interoperabilnost u mrežama lanaca snabdevanja;
9. Imenovanje Komisije za ocenu i odbranu magistarske teze Živote Đorđevića, dipl. maš. inž., pod nazivom: "Razvoj dijagnostičkih sistema održavanja železničkih teretnih vozila";
10. Imenovanje Komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme doktorske disertacije mr Ivana Radojkovića, pod nazivom: "Model upravljanja rizikom u auto-osiguranju";
11. Imenovanje Komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme doktorske disertacije Miloša Madića, pod nazivom: "Matematičko modeliranje i optimizacija procesa laserskog sečenja primenom metoda veštačke inteligencije";
12. Donošenje odluke o produžetku roka za izradu doktorske disertacije mr Gorana Vučkovića;
13. Davanje saglasnosti za radno angažovanje nastavnika na drugim visokoškolskim ustanovama;
14. Tekuća pitanja.

NAPOMENA: Prisustvo sednicama je obaveza svakog člana Veća. U slučaju sprečenosti u obavezi ste da svoj izostanak unapred najavite i opravdate na adresu: nikola.djokic@masfak.ni.ac.rs

NASTAVNO-NAUČNO VEĆE
            PREDSEDNIK
  Prof. dr Vlastimir Nikolić, s.r.
 Tačka 1
Tačka 2
Tačka 3
Tačka 4
Tačka 5
Tačka 6
Tačka 7
Tačka 8
Tačka 9
Tačka 10


1 2 NAREDNA STRANA
Najnovije vesti
Treća međunarodna konferencija Mašinsko inženjerstvo u XXI veku
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu organizuje Treću međunarodnu konferencija "Mašinsko inženjerstvo u XXI veku". Konferencija će se održati u Nišu 17-18. septembra 2015
Dodela zlatnih indeksa za studente generacije 1965/66
Mašinski fakultet u Nišu će 1. oktobra ove godine dodeliti zlatne indekse generaciji studenata koja je upisala Mašinski fakultet u Nišu pre 50 godina, školske 1965/66 godine.
JAVNI NAGRADNI KONKURS PETAR DAMJANOVIĆ
Firma „OSA Računarski inženjering raspisuje IX javni nagradni konkurs pod nazivom „Petar Damjanović“ za izbor najboljeg rada iz oblasti mašinstva
Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada
Ove i sledece nedelje svečanim pro- gramima Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada. Programi su namenjeni svim članovima Univer- ziteta, studentima i gradjanima Niša
Pismo zainteresovanosti za zapošljavanje - Elixir Prahovo
Kompanija Elixir Prahovo IHP d.o.o. Prahovo nudi mogućnost zapošljavanja 5 diplomiranih mašinskih inženjera sa mestom rada u Prahovu
SVE VESTI >>
Vaša IP adresa je: 3.238.7.202
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Srbija.
Telefoni: Odsek za nastavna i studentska pitanja: 018/588-228; Dekanat: 018/588-255;
Računarski centar: 018/588-229; Zavod: 018/588-199; Sekretar: 018/588-233; Faks: 018/588-244;
E-mail: info@masfak.ni.ac.rs; PIB: 100662813; Žiro račun: 840-1745666-63.