Sun
Korisnik Lozinka
Početna strana | Homepage
FAKULTET
O Fakultetu. Dekanat. Katedre. Biblioteka. Informacioni sistem.
STUDIJE
Osnovne i master akademske studije. Doktorske studije. Studije po ranijim programima. Erasmus Mundus.
ISTRAŽIVANJE I USLUGE
Istraživanja. Zavod. Laboratorije. Centri. Atestiranje vozila.
UPIS NA MFN
DOKUMENTI
Javne nabavke Mašinskog fakulteta. NN veća. Savet MFN. Sindikat. Tela. Akta. Formulari. Akreditacija MFN. Stručna predavanja.
ŽIVOT NA MFN
Oglasne table. Osoblje MFN. Studenti. Alumni. Lične prezentacije. Hol MFN.
NA SERVERIMA MFN
WebMAIL. ICIT. Prisma. Konferencije. Projekti. Partneri MF. Publikacije MF.
KONTAKT
Adresa i telefoni. Telefonski imenik.
 
>> PRETRAGA


     
     Magazin studenata MFN


Početna strana  > DOKUMENTI > NN veća > NNV u 2012 godini > VII sednica NNV
VII sednica NNV


R e p u b l i k a  S r b i j a
UNIVERZITET U NIŠU
MAŠINSKI FAKULTET U NIŠU
Broj: 612-183/2012
Datum: 07. mart 2012. godine

Na osnovu člana 72. stav 2. Statuta Mašinskog fakulteta u Nišu (broj 612-121-2/2011 od 14. februara 2011. godine)  i člana 14. Poslovnika o radu Nastavno-naučnog i Izbornog veća Mašinskog fakulteta u Nišu (broj 612-910-14/2006 od 15. decembra 2006. godine)

S  A  Z  I  V  A  M

Sedmu sednicu Nastavno-naučnog veća Mašinskog fakulteta u Nišu za petak 09. mart 2012. godine.
Sednica Veća će se održati u konferencijskoj sali na šestom spratu Fakulteta, sa početkom u 1200 sati.
DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa VI sednice Nastavno-naučnog veća Fakulteta, održane 14. februara 2012. godine;
2. Utvrđivanje predloga Izveštaja o poslovanju i Godišnjeg obračuna za 2011. godinu;
3. Utvrđivanje predloga studijskih programa osnovnih akademskih studija i master akademskih studija “Inženjerski menadžment”;
4. Utvrđivanje predloga master studijskog programa inženjerskih nauka sa dvostrukim diplomama (Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu i Tehnički Univerzitet u Berlinu);
5. Donošenje odluke o usklađivanju nastavnog plana i programa;
6. Imenovanje članova Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije Miroslava Mijajlovića, dipl. maš. inž., pod nazivom: "Istraživanje i razvoj analitičkog modela za određivanje količine generisane toplote pri postupku zavarivanja trenjem sa mešanjem";
7. Imenovanje članova Komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme doktorske disertacije Milana Banića, dipl. maš. inž., pod nazivom: "Metodološki pristup razvoju gumeno metalnih opruga";
8. Donošenje odluka o produžetku rokova za izradu doktorskih disertacija mr Saše Milanovića i mr Živana Spasića;
9. Donošenje odluke o davanju saglasnosti za radno angažovanje nastavnika na drugim visokoškolskim ustanovama;
10. Donošenje odluke o izboru u istraživačko zvanje Mladena Tomića, dipl. maš. inženjera;
11. Tekuća pitanja.

NAPOMENA: Prisustvo sednicama je obaveza svakog člana Veća. U slučaju sprečenosti u obavezi ste da svoj izostanak unapred najavite i opravdate na adresu: nikola.djokic@masfak.ni.ac.rs


     NASTAVNO-NAUČNO VEĆE
                 PREDSEDNIK
         Prof. dr Vlastimir Nikolić, s.r.Tačka 1
Tačka 4
Tačka 5
Tačka 6
Tačka 7
Tačka 8
Tačka 9
Tačka 10


Najnovije vesti
Treća međunarodna konferencija Mašinsko inženjerstvo u XXI veku
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu organizuje Treću međunarodnu konferencija "Mašinsko inženjerstvo u XXI veku". Konferencija će se održati u Nišu 17-18. septembra 2015
Dodela zlatnih indeksa za studente generacije 1965/66
Mašinski fakultet u Nišu će 1. oktobra ove godine dodeliti zlatne indekse generaciji studenata koja je upisala Mašinski fakultet u Nišu pre 50 godina, školske 1965/66 godine.
JAVNI NAGRADNI KONKURS PETAR DAMJANOVIĆ
Firma „OSA Računarski inženjering raspisuje IX javni nagradni konkurs pod nazivom „Petar Damjanović“ za izbor najboljeg rada iz oblasti mašinstva
Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada
Ove i sledece nedelje svečanim pro- gramima Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada. Programi su namenjeni svim članovima Univer- ziteta, studentima i gradjanima Niša
Pismo zainteresovanosti za zapošljavanje - Elixir Prahovo
Kompanija Elixir Prahovo IHP d.o.o. Prahovo nudi mogućnost zapošljavanja 5 diplomiranih mašinskih inženjera sa mestom rada u Prahovu
SVE VESTI >>
Vaša IP adresa je: 3.238.190.82
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Srbija.
Telefoni: Odsek za nastavna i studentska pitanja: 018/588-228; Dekanat: 018/588-255;
Računarski centar: 018/588-229; Zavod: 018/588-199; Sekretar: 018/588-233; Faks: 018/588-244;
E-mail: info@masfak.ni.ac.rs; PIB: 100662813; Žiro račun: 840-1745666-63.