Sun
Korisnik Lozinka
Početna strana | Homepage
FAKULTET
O Fakultetu. Dekanat. Katedre. Biblioteka. Informacioni sistem.
STUDIJE
Osnovne i master akademske studije. Doktorske studije. Studije po ranijim programima. Erasmus Mundus.
ISTRAŽIVANJE I USLUGE
Istraživanja. Zavod. Laboratorije. Centri. Atestiranje vozila.
UPIS NA MFN
DOKUMENTI
Javne nabavke Mašinskog fakulteta. NN veća. Savet MFN. Sindikat. Tela. Akta. Formulari. Akreditacija MFN. Stručna predavanja.
ŽIVOT NA MFN
Oglasne table. Osoblje MFN. Studenti. Alumni. Lične prezentacije. Hol MFN.
NA SERVERIMA MFN
WebMAIL. ICIT. Prisma. Konferencije. Projekti. Partneri MF. Publikacije MF.
KONTAKT
Adresa i telefoni. Telefonski imenik.
 
>> PRETRAGA


     
     Magazin studenata MFN


Početna strana  > DOKUMENTI > NN veća > NNV u 2011 godini > III sednica NNV
III sednica NNV

 


R e p u b l i k a  S r b i j a
UNIVERZITET U NIŠU
MAŠINSKI FAKULTET U NIŠU
Broj: 612-575/2011
Datum: 08. novembar 2011. godine

Na osnovu člana 72. stav 2. Statuta Mašinskog fakulteta u Nišu (broj 612-121-2/2011 od 14. februara 2011. godine)  i člana 14. Poslovnika o radu Nastavno-naučnog i Izbornog veća Mašinskog fakulteta u Nišu (broj 612-910-14/2006 od 15. decembra 2006. godine)

S  A  Z  I  V  A  M

Treću sednicu Nastavno-naučnog veća Mašinskog fakulteta u Nišu  za četvrtak 10. novembar 2011. godine.
Sednica Veća će se održati u konferencijskoj sali na šestom spratu Fakulteta, sa početkom u 1200 sati.
DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa I i II sednice Nastavno-naučnog veća Fakulteta, održanih 07. oktobra i 17. oktobra 2011. godine;
2. Usvajanje dela angažovanja nastavnika i saradnika za školsku 2011/2012. godinu;
3. Razmatranje predloga Pravilnika o radu i načinu sticanja i raspoređivanja ostvarenog prihoda organizacione jedinice Regionalni centar za energetsku efikasnost;
4. Razmatranje predloga Pravilnika o radu Inovacionog centra za razvoj i primenu informacionih tehnologija;
5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji mr Julijane Simonović, pod nazivom: "Dinamika i stabilnost hibridnih dinamičkih sistema";
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o predloženoj temi doktorske disertacije Miroslava Mijajlovića, dipl. maš. inž., pod nazivom: "Istraživanje i razvoj analitičkog modela za određivanje količine generisane toplote pri postupku zavarivanja trenjem sa mešanjem";
7. Usvajanje recenzija rukopisa: "On the Direct Design of Recursive Digital Filters" ("Direktna sinteza rekurzivnih digitalnih filtera"), autora: dr Ace D. Micića, dr Vidosava S. Stojanovića i dr Saše V. Nikolića;
8. Usvajanje recenzija rukopisa: "Matematika 2", autora: dr Dušana Milovančevića, dr Melanije Mitrović i dr Ljiljane Radović;
9. Imenovanje članova Komisije za pisanje izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor Dušana Markovića, dipl. maš. inž. u zvanje istraživač- saradnik;
10. DOPUNA: Imenovanje recenzenata rukopisa "Polužni mehanizmi", autora: prof. dr Nenada D. Pavlovića i doc. dr Miloša Miloševića
11. Tekuća pitanja.

NAPOMENA:
- Zapisnik sa II sednice Nastavno-naučnog veća održane 17. oktobra 2011. godine biće dostavljen članovima Veća pre sednice.
- Prisustvo sednicama je obaveza svakog člana Veća. U slučaju sprečenosti u obavezi ste da svoj izostanak unapred najavite i opravdate na adresu: nikola.djokic@masfak.ni.ac.rs


      NASTAVNO-NAUČNO VEĆE
                 PREDSEDNIK
       Prof. dr Vlastimir Nikolić, s.r.


 Tačka 1
Tačka 2
Tačka 3
Tačka 4
Tačka 5
Tačka 6
Tačka 7
Tačka 8
Tačka 9
Tačka 10


Najnovije vesti
Treća međunarodna konferencija Mašinsko inženjerstvo u XXI veku
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu organizuje Treću međunarodnu konferencija "Mašinsko inženjerstvo u XXI veku". Konferencija će se održati u Nišu 17-18. septembra 2015
Dodela zlatnih indeksa za studente generacije 1965/66
Mašinski fakultet u Nišu će 1. oktobra ove godine dodeliti zlatne indekse generaciji studenata koja je upisala Mašinski fakultet u Nišu pre 50 godina, školske 1965/66 godine.
JAVNI NAGRADNI KONKURS PETAR DAMJANOVIĆ
Firma „OSA Računarski inženjering raspisuje IX javni nagradni konkurs pod nazivom „Petar Damjanović“ za izbor najboljeg rada iz oblasti mašinstva
Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada
Ove i sledece nedelje svečanim pro- gramima Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada. Programi su namenjeni svim članovima Univer- ziteta, studentima i gradjanima Niša
Pismo zainteresovanosti za zapošljavanje - Elixir Prahovo
Kompanija Elixir Prahovo IHP d.o.o. Prahovo nudi mogućnost zapošljavanja 5 diplomiranih mašinskih inženjera sa mestom rada u Prahovu
SVE VESTI >>
Vaša IP adresa je: 35.172.111.47
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Srbija.
Telefoni: Odsek za nastavna i studentska pitanja: 018/588-228; Dekanat: 018/588-255;
Računarski centar: 018/588-229; Zavod: 018/588-199; Sekretar: 018/588-233; Faks: 018/588-244;
E-mail: info@masfak.ni.ac.rs; PIB: 100662813; Žiro račun: 840-1745666-63.