Sun
Korisnik Lozinka
Početna strana | Homepage
FAKULTET
O Fakultetu. Dekanat. Katedre. Biblioteka. Informacioni sistem.
STUDIJE
Osnovne i master akademske studije. Doktorske studije. Studije po ranijim programima. Erasmus Mundus.
ISTRAŽIVANJE I USLUGE
Istraživanja. Zavod. Laboratorije. Centri. Atestiranje vozila.
UPIS NA MFN
DOKUMENTI
Javne nabavke Mašinskog fakulteta. NN veća. Savet MFN. Sindikat. Tela. Akta. Formulari. Akreditacija MFN. Stručna predavanja.
ŽIVOT NA MFN
Oglasne table. Osoblje MFN. Studenti. Alumni. Lične prezentacije. Hol MFN.
NA SERVERIMA MFN
WebMAIL. ICIT. Prisma. Konferencije. Projekti. Partneri MF. Publikacije MF.
KONTAKT
Adresa i telefoni. Telefonski imenik.
 
>> PRETRAGA


     
     Magazin studenata MFN


Početna strana  > DOKUMENTI > NN veća > NNV u 2011 godini > I sednica NNV
I sednica NNV

k
UNIVERZITET U NIŠU
MAŠINSKI FAKULTET U NIŠU
Broj: 612-497/2011
Datum: 05. oktobar 2011. godine

Na osnovu člana 72. stav 2. Statuta Mašinskog fakulteta u Nišu (broj 612-121-2/2011 od 14. februara 2011. godine)  i člana 14. Poslovnika o radu Nastavno-naučnog i Izbornog veća Mašinskog fakulteta u Nišu (broj 612-910-14/2006 od 15. decembra 2006. godine)

S  A  Z  I  V  A  M

Prvu sednicu Nastavno-naučnog veća Mašinskog fakulteta u Nišu,  za petak 07. oktobar 2011. godine.
Sednica Veća će se održati u konferencijskoj sali na šestom spratu Fakulteta, sa početkom u 1200 sati.
DNEVNI RED:

1.Usvajanje Zapisnika sa XII sednice Nastavno-naučnog veća Fakulteta, održane 09. septembra 2011. godine;
2.Usvajanje angažovanja nastavnika na doktorskim studijama za školsku 2011/2012. godinu;
3.Imenovanje jednog člana Saveta Mašinskog fakulteta u Nišu, predstavnika Katedre za mehatroniku i upravljanje;
4.Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji mr Nikole Korunovića, pod nazivom: "Analiza stacionarnog kotrljanja pneumatika primenom metoda konačnih elemenata ";
5.Imenovanje članova Komisije za ocenu podobnosti teme doktorske disertacije Miroslava Mijajlovića, dipl. maš. inž., pod nazivom: "Istraživanje i razvoj analitičkog modela za određivanje količine generisane toplote pri postupku zavarivanja trenjem sa mešanjem";
6.Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje naučni savetnik prof. dr Maje Đurović-Petrović; (Izveštaj je dostupan na sajtu fakulteta)
7.Usvajanje recenzija rukopisa: "Profesionalna etika inženjera", autora: prof. dr Dragoljuba Đorđevića i Bogdana Đurovića, asistenta pripravnika;
8.Imenovanje recenzenata rukopisa "Tehnička dijagnostika", autora doc. dr Miloša Milovančevića;
9.Donošenje odluke o odobravanju teme magistarske teze Vladislava Krstića, dipl. maš. inž., pod nazivom: "Istraživanje granične učestalosti obrtanja aksijalnih kotrljajnih kugličnih ležajeva";
10.Donošenje odluke po zahtevu za produženje roka za izradu magistarske teze Živote Đorđevića, dipl. maš. inženjera;
11.Donošenje odluke o davanju saglasnosti za radno angažovanje nastavnika na drugoj visokoškolskoj ustanovi;
12.Tekuća pitanja.

NAPOMENA: Prisustvo sednicama je obaveza svakog člana Veća. U slučaju sprečenosti u obavezi ste da svoj izostanak unapred najavite i opravdate na adresu: nikola.djokic@masfak.ni.ac.rs

NASTAVNO-NAUČNO VEĆE
     PREDSEDNIK
Prof. dr Vlastimir Nikolić, s.r.


 Tačka 1
Tačka 2
Tačka 3
Tačka 4
Tačka 5
Tačka 6
Tačka 7
Tačka 8
Tačka 9
Tačka 10


1 2 NAREDNA STRANA
Najnovije vesti
Treća međunarodna konferencija Mašinsko inženjerstvo u XXI veku
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu organizuje Treću međunarodnu konferencija "Mašinsko inženjerstvo u XXI veku". Konferencija će se održati u Nišu 17-18. septembra 2015
JAVNI NAGRADNI KONKURS PETAR DAMJANOVIĆ
Firma „OSA Računarski inženjering raspisuje IX javni nagradni konkurs pod nazivom „Petar Damjanović“ za izbor najboljeg rada iz oblasti mašinstva
Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada
Ove i sledece nedelje svečanim pro- gramima Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada. Programi su namenjeni svim članovima Univer- ziteta, studentima i gradjanima Niša
Pismo zainteresovanosti za zapošljavanje - Elixir Prahovo
Kompanija Elixir Prahovo IHP d.o.o. Prahovo nudi mogućnost zapošljavanja 5 diplomiranih mašinskih inženjera sa mestom rada u Prahovu
Društvo termičara Srbije dodeljuje nagradu za najbolji master rad
U okviru tradicionalne manifestacije Dan Energije – Srbija, Društvo termičara Srbije ima zadovolјstvo da dodelјuje nagradu za najbolјi master rad.
SVE VESTI >>
Vaša IP adresa je: 52.23.219.12
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Srbija.
Telefoni: Odsek za nastavna i studentska pitanja: 018/588-228; Dekanat: 018/588-255;
Računarski centar: 018/588-229; Zavod: 018/588-199; Sekretar: 018/588-233; Faks: 018/588-244;
E-mail: info@masfak.ni.ac.rs; PIB: 100662813; Žiro račun: 840-1745666-63.