Sun
Korisnik Lozinka
Početna strana | Homepage
FAKULTET
O Fakultetu. Dekanat. Katedre. Biblioteka. Informacioni sistem.
STUDIJE
Osnovne i master akademske studije. Doktorske studije. Studije po ranijim programima. Erasmus Mundus.
ISTRAŽIVANJE I USLUGE
Istraživanja. Zavod. Laboratorije. Centri. Atestiranje vozila.
UPIS NA MFN
DOKUMENTI
Javne nabavke Mašinskog fakulteta. NN veća. Savet MFN. Sindikat. Tela. Akta. Formulari. Akreditacija MFN. Stručna predavanja.
ŽIVOT NA MFN
Oglasne table. Osoblje MFN. Studenti. Alumni. Lične prezentacije. Hol MFN.
NA SERVERIMA MFN
WebMAIL. ICIT. Prisma. Konferencije. Projekti. Partneri MF. Publikacije MF.
KONTAKT
Adresa i telefoni. Telefonski imenik.
 
>> PRETRAGA


     
     Magazin studenata MFN


Početna strana  > DOKUMENTI > NN veća > NNV u 2011 godini > XI sednica NNV
XI sednica NNV


R e p u b l i k a  S r b i j a
UNIVERZITET U NIŠU
MAŠINSKI FAKULTET U NIŠU
Broj: 612-371/2011
Datum: 04.07.2011. godine

Na osnovu člana 72. stav 2. Statuta Mašinskog fakulteta u Nišu, (broj 612-121-2/2011 od 14. februara 2011. godine),  i člana 14. Poslovnika o radu Nastavno-naučnog i Izbornog veća Mašinskog fakulteta u Nišu, (broj 612-910-14/2006 od 15. decembra 2006. godine)

S  A  Z  I  V  A  M

Jedanaestu sednicu Nastavno-naučnog veća Mašinskog fakulteta u Nišu,  za sredu 06. jul 2011. godine.
Sednica Veća će se održati u konferencijskoj sali na šestom spratu Fakulteta, sa početkom u 1200 sati.
DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa X sednice Nastavno-naučnog veća Fakulteta, održane 03. juna 2011. godine; Tačka 1
2. Donošenje Pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o doktorskim akademskim studijama; Tačka 2
3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji mr Ljiljane Veljović, pod nazivom: "Nelinearne oscilacije giro-rotora"; Tačka 3
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji mr Julijane Simonović, pod nazivom: "Dinamika i stabilnost hibridnikh dinamičkih sistema"; Tačka 4
5. Donošenje odluke o usvajanju teme doktorske disertacija mr Milana Zdravkovića, pod nazivom:  "Formalno okruženje za semantičku interoperabilnost u mrežama lanaca snabdevanja"; Tačka 5
6. Donošenje odluke o usvajanju teme doktorske disertacije Aleksandra Boričića, dipl. maš. inž., pod nazivom: "Univerzalne metode u istraživanju nestacionarnog ravanskog laminarnog strujanja nestišljivog provodnog fluida, u spregnutim MHD, dinamičkim, toplotnim i difuzim graničnim slojevima"; Tačka 6
7. Donošenje odluke o usvajanju teme doktorske disertacije Živojina Stamenkovića, dipl. maš. inž., pod nazivom: "Magnetnohidrodinamička (MHD) strujanja jednog i dva fluida u kanalima"; Tačka 7
8. Donošenje odluke o usvajanju teme doktorske disertacije Jasmine Bogdanović-Jovanović, dipl. maš. inž., pod nazivom: "Određivanje osrednjeg osnosimetričnog strujanja u radnim kolima hidrauličkih turbomašina"; Tačka 8
9. Donošenje odluke o usvajanju teme doktorske disertacije mr Gorana Petrovića, dipl. maš. inž., pod nazivom: "Višekriterijumska optimizacija procesa održavanja tehničkih sistema primenom verovatnosnih metoda i veštačke inteligencije"; Tačka 9
10. Donošenje odluke o usvajanju recenzija rukopisa tematskog zbornika: "Kafanologija", autora prof. dr Dragoljuba Đorđevića; Tačka 10
11. Donošenje odluke o usvajanju recenzija rukopisa: "Osnove konstruisanja - zbirka rešenih zadataka", autora prof. dr Vlastimira Đokića i doc. dr Bobana Anđelkovića; Tačka 11
12. Tekuća pitanja.

NAPOMENA: Prisustvo sednicama je obaveza svakog člana Veća. U slučaju sprečenosti u obavezi ste da svoj izostanak unapred najavite i opravdate na adresu: nikola.djokic@masfak.ni.ac.rs


      NASTAVNO-NAUČNO VEĆE
                  PREDSEDNIK
       Prof. dr Vlastimir Nikolić, s.r.

 Tačka 1
Tačka 2
Tačka 3
Tačka 4
Tačka 5
Tačka 6
Tačka 7
Tačka 8
Tačka 9
Tačka 10


1 2 NAREDNA STRANA
Najnovije vesti
Treća međunarodna konferencija Mašinsko inženjerstvo u XXI veku
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu organizuje Treću međunarodnu konferencija "Mašinsko inženjerstvo u XXI veku". Konferencija će se održati u Nišu 17-18. septembra 2015
JAVNI NAGRADNI KONKURS PETAR DAMJANOVIĆ
Firma „OSA Računarski inženjering raspisuje IX javni nagradni konkurs pod nazivom „Petar Damjanović“ za izbor najboljeg rada iz oblasti mašinstva
Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada
Ove i sledece nedelje svečanim pro- gramima Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada. Programi su namenjeni svim članovima Univer- ziteta, studentima i gradjanima Niša
Pismo zainteresovanosti za zapošljavanje - Elixir Prahovo
Kompanija Elixir Prahovo IHP d.o.o. Prahovo nudi mogućnost zapošljavanja 5 diplomiranih mašinskih inženjera sa mestom rada u Prahovu
Društvo termičara Srbije dodeljuje nagradu za najbolji master rad
U okviru tradicionalne manifestacije Dan Energije – Srbija, Društvo termičara Srbije ima zadovolјstvo da dodelјuje nagradu za najbolјi master rad.
SVE VESTI >>
Vaša IP adresa je: 52.23.219.12
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Srbija.
Telefoni: Odsek za nastavna i studentska pitanja: 018/588-228; Dekanat: 018/588-255;
Računarski centar: 018/588-229; Zavod: 018/588-199; Sekretar: 018/588-233; Faks: 018/588-244;
E-mail: info@masfak.ni.ac.rs; PIB: 100662813; Žiro račun: 840-1745666-63.