Sun
Korisnik Lozinka
Početna strana | Homepage
FAKULTET
O Fakultetu. Dekanat. Katedre. Biblioteka. Informacioni sistem.
STUDIJE
Osnovne i master akademske studije. Doktorske studije. Studije po ranijim programima. Erasmus Mundus.
ISTRAŽIVANJE I USLUGE
Istraživanja. Zavod. Laboratorije. Centri. Atestiranje vozila.
UPIS NA MFN
DOKUMENTI
Javne nabavke Mašinskog fakulteta. NN veća. Savet MFN. Sindikat. Tela. Akta. Formulari. Akreditacija MFN. Stručna predavanja.
ŽIVOT NA MFN
Oglasne table. Osoblje MFN. Studenti. Alumni. Lične prezentacije. Hol MFN.
NA SERVERIMA MFN
WebMAIL. ICIT. Prisma. Konferencije. Projekti. Partneri MF. Publikacije MF.
KONTAKT
Adresa i telefoni. Telefonski imenik.
 
>> PRETRAGA


     
     Magazin studenata MFN


Početna strana  > DOKUMENTI > NN veća > NNV u 2011 godini > X sednica NNV
X sednica NNV


R e p u b l i k a  S r b i j a
UNIVERZITET U NIŠU
MAŠINSKI FAKULTET U NIŠU
Broj: 612-301/2011
Datum: 31.05. 2011. godine

Na osnovu člana 72. stav 2. Statuta Mašinskog fakulteta u Nišu, (broj 612-121-2/2011 od 14. februara 2011. godine),  i člana 14. Poslovnika o radu Nastavno-naučnog i Izbornog veća Mašinskog fakulteta u Nišu, (broj 612-910-14/2006 od 15. decembra 2006. godine)

S  A  Z  I  V  A  M

Desetu sednicu Nastavno-naučnog veća Mašinskog fakulteta u Nišu,  za petak 03. juna 2011. godine.
Sednica Veća će se održati u konferencijskoj sali na šestom spratu Fakulteta, sa početkom u 1200 sati.
DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa IX sednice Nastavno-naučnog veća Fakulteta, održane 17. maja 2011. godine;

Tačka 1

2. Donošenje Programa naučno-istraživačkog rada Fakulteta za period 2011/2015. godina;
3. Donošenje Programa razvoja naučno-istraživačkog podmlatka Fakulteta za period 2011/2015. godina;
4. Utvrđivanje predloga za osnivanje laboratorija;
5. Imenovanje članova Komisije za izradu studijskog programa "Inženjerski menadžment"; Tačka 5
6. Razmatranje Izveštaja Komisije za sprovođenje studentskog vrednovanja kvaliteta studija; Tačka 6
7. Imenovanje članova Komisije za pisanje izveštaja za sticanje zvanja naučni savetnik prof. dr Maje Đurović-Petrović; Tačka 7
8. Imenovanje članova Komisije za ocenu podobnosti teme doktorske disertacije Aleksandra Boričića, dipl. maš. inž., pod nazivom: "Univerzalne metode u istraživanju nestacionarnog ravanskog laminarnog strujanja nestišljivog provodnog fluida u spregnutim MHD, dinamičkim, toplotnim i difuzim graničnim slojevima"; Tačka 8
9. Imenovanje članova Komisije za ocenu podobnosti teme doktorske disertacije Živojina Stamenkovića, dipl. maš. inž., pod nazivom: "Magnetnohidrodinamička (MHD) strujanja jednog i dva fluida u kanalima"; Tačka 9
10. Imenovanje članova Komisije za ocenu podobnosti teme doktorske disertacije Jasmine Bogdanović-Jovanović, dipl. maš. inž., pod nazivom: "Određivanje osrednjeg osnosimetričnog strujanja u radnim kolima hidrauličkih turbomašina"; Tačka 10  
11. Imenovanje članova Komisije za ocenu podobnosti teme doktorske disertacije mr Gorana Petrovića, dipl. maš. inž., pod nazivom: "Višekriterijumska optimizacija procesa održavanja tehničkih sistema primenom verovatnosnih metoda i veštačke inteligencije"; Tačka 11
12. DOPUNA: Usvajanje recenzija rukopisa: "Zbirka zadataka iz Mehanike I - Statike sa izvodima iz teorije", autora doc. dr Snežane Mitić. DOPUNA - Tačka 12
13. DOPUNA: Imenovanje recenzenata rukopisa: "Osnove konstruisanja - zbirka rešenih zadataka", autora prof. dr Vlastimira Đokića i doc. dr Bobana Anđelkovića. DOPUNA - Tačka 13
14. Tekuća pitanja.

NAPOMENE:
- Materijali za tačke dnevnog reda 2., 3. i 4. biće predstavljeni na sednici Veća.
- Prisustvo sednicama je obaveza svakog člana Veća. U slučaju sprečenosti dužni ste da svoj izostanak unapred najavite i opravdate na adresu: nikola.djokic@masfak.ni.ac.rs


     NASTAVNO-NAUČNO VEĆE
               PREDSEDNIK
      Prof. dr Vlastimir Nikolić, s.r.


 Tačka 1
Tačka 5
Tačka 6
Tačka 7
Tačka 8
Tačka 9
Tačka 10
Tačka 11
DOPUNA - Tačka 12
DOPUNA - Tačka 13


Najnovije vesti
Treća međunarodna konferencija Mašinsko inženjerstvo u XXI veku
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu organizuje Treću međunarodnu konferencija "Mašinsko inženjerstvo u XXI veku". Konferencija će se održati u Nišu 17-18. septembra 2015
JAVNI NAGRADNI KONKURS PETAR DAMJANOVIĆ
Firma „OSA Računarski inženjering raspisuje IX javni nagradni konkurs pod nazivom „Petar Damjanović“ za izbor najboljeg rada iz oblasti mašinstva
Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada
Ove i sledece nedelje svečanim pro- gramima Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada. Programi su namenjeni svim članovima Univer- ziteta, studentima i gradjanima Niša
Pismo zainteresovanosti za zapošljavanje - Elixir Prahovo
Kompanija Elixir Prahovo IHP d.o.o. Prahovo nudi mogućnost zapošljavanja 5 diplomiranih mašinskih inženjera sa mestom rada u Prahovu
Društvo termičara Srbije dodeljuje nagradu za najbolji master rad
U okviru tradicionalne manifestacije Dan Energije – Srbija, Društvo termičara Srbije ima zadovolјstvo da dodelјuje nagradu za najbolјi master rad.
SVE VESTI >>
Vaša IP adresa je: 52.23.219.12
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Srbija.
Telefoni: Odsek za nastavna i studentska pitanja: 018/588-228; Dekanat: 018/588-255;
Računarski centar: 018/588-229; Zavod: 018/588-199; Sekretar: 018/588-233; Faks: 018/588-244;
E-mail: info@masfak.ni.ac.rs; PIB: 100662813; Žiro račun: 840-1745666-63.