Sun
Korisnik Lozinka
Početna strana | Homepage
FAKULTET
O Fakultetu. Dekanat. Katedre. Biblioteka. Informacioni sistem.
STUDIJE
Osnovne i master akademske studije. Doktorske studije. Studije po ranijim programima. Erasmus Mundus.
ISTRAŽIVANJE I USLUGE
Istraživanja. Zavod. Laboratorije. Centri. Atestiranje vozila.
UPIS NA MFN
DOKUMENTI
Javne nabavke Mašinskog fakulteta. NN veća. Savet MFN. Sindikat. Tela. Akta. Formulari. Akreditacija MFN. Stručna predavanja.
ŽIVOT NA MFN
Oglasne table. Osoblje MFN. Studenti. Alumni. Lične prezentacije. Hol MFN.
NA SERVERIMA MFN
WebMAIL. ICIT. Prisma. Konferencije. Projekti. Partneri MF. Publikacije MF.
KONTAKT
Adresa i telefoni. Telefonski imenik.
 
>> PRETRAGA


     
     Magazin studenata MFN


Početna strana  > DOKUMENTI > NN veća > NNV u 2011 godini > IX sednica NNV
IX sednica NNVR e p u b l i k a  S r b i j a
UNIVERZITET U NIŠU
MAŠINSKI FAKULTET U NIŠU
Broj: 612-274/2011
Datum: 13.05. 2011. godine

Na osnovu člana 72. stav 2. Statuta Mašinskog fakulteta u Nišu, (broj 612-121-2/2011 od 14. februara 2011. godine),  i člana 14. Poslovnika o radu Nastavno-naučnog i Izbornog veća Mašinskog fakulteta u Nišu, (broj 612-910-14/2006 od 15. decembra 2006. godine)

S  A  Z  I  V  A  M

Devetu sednicu Nastavno-naučnog veća Mašinskog fakulteta u Nišu,  za utorak 17. maj 2011. godine.
Sednica Veća će se održati u konferencijskoj sali na šestom spratu Fakulteta, sa početkom u 1200 sati.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa VIII sednice Nastavno-naučnog veća Fakulteta, održane 08.04.2011. godine;  Tačka 1
2. Utvrđivanje predloga visine školarine za školsku 2011/2012. godinu; Tačka 2
3. Imenovanje recenzenata rukopisa monografije "Direktna sinteza rekurzivnih digitalnih filtera", autora prof. dr Ace Micića;  Tačka 3
4. Imenovanje recenzenata rukopisa tematskog zbornika od vodećeg nacionalnog značaja, autora prof. dr Dragoljuba Đorđevića; Tačka 4
5. Imenovanje članova Komisije za ocenu podobnosti teme doktorske disertacije mr Milana Zdravkovića, pod nazivom: "Formalno okruženje za semantičku interoperabilnost u mrežama lanaca snabdevanja"; Tačka 5  Tačka 5a
6. Donošenje odluke o izboru u istraživačko zvanje Vesne Nikolić, dipl. maš. inž.;  Tačka 6
7. Tekuća pitanja.

NAPOMENE: Prisustvo sednicama je obaveza svakog člana Veća. U slučaju sprečenosti dužni ste da svoj izostanak unapred najavite i opravdate na adresu: nikola.djokic@masfak.ni.ac.rs

 

NASTAVNO-NAUČNO VEĆE 
            PREDSEDNIK
   Prof. dr Vlastimir Nikolić, s.r.Tačka 1
Tačka 2
Tačka 3
Tačka 4
Tačka 5
Tačka 5a
Tačka 6


Najnovije vesti
Treća međunarodna konferencija Mašinsko inženjerstvo u XXI veku
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu organizuje Treću međunarodnu konferencija "Mašinsko inženjerstvo u XXI veku". Konferencija će se održati u Nišu 17-18. septembra 2015
JAVNI NAGRADNI KONKURS PETAR DAMJANOVIĆ
Firma „OSA Računarski inženjering raspisuje IX javni nagradni konkurs pod nazivom „Petar Damjanović“ za izbor najboljeg rada iz oblasti mašinstva
Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada
Ove i sledece nedelje svečanim pro- gramima Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada. Programi su namenjeni svim članovima Univer- ziteta, studentima i gradjanima Niša
Pismo zainteresovanosti za zapošljavanje - Elixir Prahovo
Kompanija Elixir Prahovo IHP d.o.o. Prahovo nudi mogućnost zapošljavanja 5 diplomiranih mašinskih inženjera sa mestom rada u Prahovu
Društvo termičara Srbije dodeljuje nagradu za najbolji master rad
U okviru tradicionalne manifestacije Dan Energije – Srbija, Društvo termičara Srbije ima zadovolјstvo da dodelјuje nagradu za najbolјi master rad.
SVE VESTI >>
Vaša IP adresa je: 52.23.219.12
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Srbija.
Telefoni: Odsek za nastavna i studentska pitanja: 018/588-228; Dekanat: 018/588-255;
Računarski centar: 018/588-229; Zavod: 018/588-199; Sekretar: 018/588-233; Faks: 018/588-244;
E-mail: info@masfak.ni.ac.rs; PIB: 100662813; Žiro račun: 840-1745666-63.