Sun
Korisnik Lozinka
Početna strana | Homepage
FAKULTET
O Fakultetu. Dekanat. Katedre. Biblioteka. Informacioni sistem.
STUDIJE
Osnovne i master akademske studije. Doktorske studije. Studije po ranijim programima. Erasmus Mundus.
ISTRAŽIVANJE I USLUGE
Istraživanja. Zavod. Laboratorije. Centri. Atestiranje vozila.
UPIS NA MFN
DOKUMENTI
Javne nabavke Mašinskog fakulteta. NN veća. Savet MFN. Sindikat. Tela. Akta. Formulari. Akreditacija MFN. Stručna predavanja.
ŽIVOT NA MFN
Oglasne table. Osoblje MFN. Studenti. Alumni. Lične prezentacije. Hol MFN.
NA SERVERIMA MFN
WebMAIL. ICIT. Prisma. Konferencije. Projekti. Partneri MF. Publikacije MF.
KONTAKT
Adresa i telefoni. Telefonski imenik.
 
>> PRETRAGA


     
     Magazin studenata MFN


Početna strana  > DOKUMENTI > NN veća > NNV u 2011 godini > VIII sednica NNV
VIII sednica NNV

R e p u b l i k a  S r b i j a
UNIVERZITET U NIŠU
MAŠINSKI FAKULTET U NIŠU
Broj: 612-203/2011
Datum: 05.04. 2011. godine

Na osnovu člana 72. stav 2. Statuta Mašinskog fakulteta u Nišu, (broj 612-121-2/2011 od 14. februara 2011. godine),  i člana 14. Poslovnika o radu Nastavno-naučnog i Izbornog veća Mašinskog fakulteta u Nišu, (broj 612-910-14/2006 od 15. decembra 2006. godine)

S  A  Z  I  V  A  M

Osmu sednicu Nastavno-naučnog veća Mašinskog fakulteta u Nišu,  za petak  8. april 2011. godine.
Sednica Veća će se održati u konferencijskoj sali na šestom spratu Fakulteta, sa početkom u 1200 sati.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa VI i VII sednice Nastavno-naučnog veća Fakulteta, održanih 04.03.2011. godine i 28.03.2011. godine; Tačka 1
2. Utvrđivanje predloga odluke o produženju radnog odnosa nastavnika; Tačka 2 Tačka 2a
3. Imenovanje recenzenata rukopisa udžbenika "Matematika 2", autora: D. Milovančevića, M. Mitović i LJ. Radović; Tačka 3
4. Imenovanje članova Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije mr Ljiljane Veljović, pod nazvom: "Nelinearne oscilacije giro-rotora"; Tačka 4
5. Donošenje odluke o održavanju 15. Simpozijuma termičara Srbije; Tačka 5
6. Donošenje odluke o davanju saglasnosti za radno angažovanje nastavnika na drugoj visokoškolskoj ustanovi; Tačka 6
7. Razmatranje predloga Pravilnika o radu i načinu sticanja i raspodele ostvarenog prihoda Centra za motore i motorna vozila Mašinskog fakulteta u Nišu; Tačka 7
8. Tekuća pitanja.

NAPOMENE: Prisustvo sednicama je obaveza svakog člana Veća. U slučaju sprečenosti dužni ste da svoj izostanak unapred najavite i opravdate na adresu: nikola.djokic@masfak.ni.ac.rs

 

NASTAVNO-NAUČNO VEĆE 
             PREDSEDNIK
    Prof. dr Vlastimir Nikolić, s.r.Tačka 1
Tačka 2
Tačka 2a
Tačka 3
Tačka 4
Tačka 5
Tačka 6
Tačka 7


Najnovije vesti
Treća međunarodna konferencija Mašinsko inženjerstvo u XXI veku
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu organizuje Treću međunarodnu konferencija "Mašinsko inženjerstvo u XXI veku". Konferencija će se održati u Nišu 17-18. septembra 2015
JAVNI NAGRADNI KONKURS PETAR DAMJANOVIĆ
Firma „OSA Računarski inženjering raspisuje IX javni nagradni konkurs pod nazivom „Petar Damjanović“ za izbor najboljeg rada iz oblasti mašinstva
Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada
Ove i sledece nedelje svečanim pro- gramima Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada. Programi su namenjeni svim članovima Univer- ziteta, studentima i gradjanima Niša
Pismo zainteresovanosti za zapošljavanje - Elixir Prahovo
Kompanija Elixir Prahovo IHP d.o.o. Prahovo nudi mogućnost zapošljavanja 5 diplomiranih mašinskih inženjera sa mestom rada u Prahovu
Društvo termičara Srbije dodeljuje nagradu za najbolji master rad
U okviru tradicionalne manifestacije Dan Energije – Srbija, Društvo termičara Srbije ima zadovolјstvo da dodelјuje nagradu za najbolјi master rad.
SVE VESTI >>
Vaša IP adresa je: 52.23.219.12
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Srbija.
Telefoni: Odsek za nastavna i studentska pitanja: 018/588-228; Dekanat: 018/588-255;
Računarski centar: 018/588-229; Zavod: 018/588-199; Sekretar: 018/588-233; Faks: 018/588-244;
E-mail: info@masfak.ni.ac.rs; PIB: 100662813; Žiro račun: 840-1745666-63.