Sun
Korisnik Lozinka
Početna strana | Homepage
FAKULTET
O Fakultetu. Dekanat. Katedre. Biblioteka. Informacioni sistem.
STUDIJE
Osnovne i master akademske studije. Doktorske studije. Studije po ranijim programima. Erasmus Mundus.
ISTRAŽIVANJE I USLUGE
Istraživanja. Zavod. Laboratorije. Centri. Atestiranje vozila.
UPIS NA MFN
DOKUMENTI
Javne nabavke Mašinskog fakulteta. NN veća. Savet MFN. Sindikat. Tela. Akta. Formulari. Akreditacija MFN. Stručna predavanja.
ŽIVOT NA MFN
Oglasne table. Osoblje MFN. Studenti. Alumni. Lične prezentacije. Hol MFN.
NA SERVERIMA MFN
WebMAIL. ICIT. Prisma. Konferencije. Projekti. Partneri MF. Publikacije MF.
KONTAKT
Adresa i telefoni. Telefonski imenik.
 
>> PRETRAGA


     
     Magazin studenata MFN


Početna strana  > DOKUMENTI > NN veća > NNV u 2011 godini > VI sednica NNV
VI sednica NNVR e p u b l i k a  S r b i j a
UNIVERZITET U NIŠU
MAŠINSKI FAKULTET U NIŠU
Broj: 612-147/2011
Datum: 01.03. 2011. godine

Na osnovu člana 68. Statuta Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, (br. 612-262-2-1/2007 od 30. 03. 2007. godine-prečišćeni tekst Statuta),  i člana 14. Poslovnika o radu Nastavno-naučnog i Izbornog veća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, (broj 612-910-14/2006 od 15. decembra 2006. godine)

S  A  Z  I  V  A  M

Šestu sednicu Nastavno-naučnog veća Mašinskog fakulteta u Nišu,  za petak  04.03.2011. godine.
Sednica Veća će se održati u konferencijskoj sali na šestom spratu Fakulteta, sa početkom u 1200 sati.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa V sednice Nastavno-naučnog veća Fakulteta, održane 07.02.2011. godine;
2. Utvrđivanje predloga Izveštaja o poslovanju i Godišnjeg obračuna Fakulteta za 2010. godinu;
3. Razmatranje predloga Godišnjeg programa rada Fakulteta za 2011. godinu;
4. Utvrđivanje Bližih kriterijuma za izbor u zvanje istraživač-saradnik;
5. Usvajanje izmena angažovanja nastavnika Fakulteta za školsku 2010/2011. godinu;
6. Usvajanje izveštaja Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije mr Slobodana Miladinovića, pod nazvom: "Istraživanje dominantnih uticaja parametara i razvoj sistema za konstruisanje prenosnika radnog točka rotornog bagera";
7. Usvajanje izveštaja Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije mr Predraga Živkovića, pod nazvom: "Istraživanje uticaja karakteristika tehnološkog procesa u referentnom postrojenju na kvalitet vazduha u neposrednom okruženju";
8. Usvajanje izveštaja Komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme doktorske disertacije mr Biljane Vučićević, pod nazvom: "Analiza i ocena održivog razvoja energetskog sistema u zgradarstvu";
9. Imenovanje članova Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije mr Julijane Simonović, pod nazvom: "Dinamika i stabilnost hibridnih dinamičkih sistema";
10. Imenovanje članova Komisije za pisanje izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor Vesne Nikolić, dipl. maš. inž. u zvanje istraživač- saradnik;
11. Donošenje odluke o davanju saglasnosti za radno angažovanje nastavnika Fakulteta na drugoj visokoškolskoj ustanovi;
12. DOPUNA: Donošenje odluke o produženju roka za odbranu doktorske disertacije mr Ljiljane Veljović
13. Tekuća pitanja.

NAPOMENA: Prisustvo sednicama je obaveza svakog člana Veća. U slučaju sprečenosti dužni ste da svoj izostanak unapred najavite i opravdate na adresu: nikola.djokic@masfak.ni.ac.rs

 

NASTAVNO-NAUČNO VEĆE
              PREDSEDNIK
   Prof. dr Vlastimir Nikolić, s.r.


 Tačka 1
Tačka 2
Tačka 3
Tačka 4
Tačka 5
Tačka 6
Tačka 7
Tačka 8
Tačka 9
Tačka 10


1 2 NAREDNA STRANA
Najnovije vesti
Treća međunarodna konferencija Mašinsko inženjerstvo u XXI veku
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu organizuje Treću međunarodnu konferencija "Mašinsko inženjerstvo u XXI veku". Konferencija će se održati u Nišu 17-18. septembra 2015
JAVNI NAGRADNI KONKURS PETAR DAMJANOVIĆ
Firma „OSA Računarski inženjering raspisuje IX javni nagradni konkurs pod nazivom „Petar Damjanović“ za izbor najboljeg rada iz oblasti mašinstva
Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada
Ove i sledece nedelje svečanim pro- gramima Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada. Programi su namenjeni svim članovima Univer- ziteta, studentima i gradjanima Niša
Pismo zainteresovanosti za zapošljavanje - Elixir Prahovo
Kompanija Elixir Prahovo IHP d.o.o. Prahovo nudi mogućnost zapošljavanja 5 diplomiranih mašinskih inženjera sa mestom rada u Prahovu
Društvo termičara Srbije dodeljuje nagradu za najbolji master rad
U okviru tradicionalne manifestacije Dan Energije – Srbija, Društvo termičara Srbije ima zadovolјstvo da dodelјuje nagradu za najbolјi master rad.
SVE VESTI >>
Vaša IP adresa je: 52.23.219.12
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Srbija.
Telefoni: Odsek za nastavna i studentska pitanja: 018/588-228; Dekanat: 018/588-255;
Računarski centar: 018/588-229; Zavod: 018/588-199; Sekretar: 018/588-233; Faks: 018/588-244;
E-mail: info@masfak.ni.ac.rs; PIB: 100662813; Žiro račun: 840-1745666-63.