Sun
Korisnik Lozinka
Početna strana | Homepage
FAKULTET
O Fakultetu. Dekanat. Katedre. Biblioteka. Informacioni sistem.
STUDIJE
Osnovne i master akademske studije. Doktorske studije. Studije po ranijim programima. Erasmus Mundus.
ISTRAŽIVANJE I USLUGE
Istraživanja. Zavod. Laboratorije. Centri. Atestiranje vozila.
UPIS NA MFN
DOKUMENTI
Javne nabavke Mašinskog fakulteta. NN veća. Savet MFN. Sindikat. Tela. Akta. Formulari. Akreditacija MFN. Stručna predavanja.
ŽIVOT NA MFN
Oglasne table. Osoblje MFN. Studenti. Alumni. Lične prezentacije. Hol MFN.
NA SERVERIMA MFN
WebMAIL. ICIT. Prisma. Konferencije. Projekti. Partneri MF. Publikacije MF.
KONTAKT
Adresa i telefoni. Telefonski imenik.
 
>> PRETRAGA


     
     Magazin studenata MFN


Početna strana  > DOKUMENTI > NN veća > NNV u 2011 godini > V sednica NNV
V sednica NNVR e p u b l i k a  S r b i j a
UNIVERZITET U NIŠU
MAŠINSKI FAKULTET U NIŠU
Broj: 612-105/2011
Datum: 03.02. 2011. godine

Na osnovu člana 68. Statuta Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, (br. 612-262-2-1/2007 od 30. 03. 2007. godine-prečišćeni tekst Statuta),  i člana 14. Poslovnika o radu Nastavno-naučnog i Izbornog veća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, (broj 612-910-14/2006 od 15. decembra 2006. godine)

S  A  Z  I  V  A  M

PETU sednicu Nastavno-naučnog veća Mašinskog fakulteta u Nišu,  za  07.02.2011. godine (PONEDELJAK).
Sednica Veća će se održati u konferencijskoj sali na šestom spratu Fakulteta, sa početkom u 1200 sati.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa IV sednice Nastavno-naučnog veća Fakulteta, održane 21.01.2011. godine; (Tačka 1)
2. Utvrđivanje predloga Statuta Mašinskog fakulteta u Nišu; (Tačka 2)
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije mr Miloša Stojkovića, pod nazivom: "Analiza parametara tehnologičnosti na osnovu semantičkih struktura digitalnog modela proizvoda"; (Tačka 3)
4. Imenovanje članova Odbora za kvalitet Fakulteta; (Tačka 4)
5. DOPUNA: Donošenje odluke o izboru u istraživačko zvanje Saše Pavlovića, dipl. maš. inž.; (Tačka 5 - DOPUNA)
6. Tekuća pitanja.

NAPOMENA: Prisustvo sednicama je obaveza svakog člana Veća. U slučaju sprečenosti dužni ste da svoj izostanak unapred najavite i opravdate na adresu: nikola.djokic@masfak.ni.ac.rs


    NASTAVNO-NAUČNO VEĆE
             PREDSEDNIK
      Prof. dr Vlastimir Nikolić, s.r.


 Tačka 1
Tačka 2
Tačka 3
Tačka 4
Tačka 5 - DOPUNA


Najnovije vesti
Treća međunarodna konferencija Mašinsko inženjerstvo u XXI veku
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu organizuje Treću međunarodnu konferencija "Mašinsko inženjerstvo u XXI veku". Konferencija će se održati u Nišu 17-18. septembra 2015
JAVNI NAGRADNI KONKURS PETAR DAMJANOVIĆ
Firma „OSA Računarski inženjering raspisuje IX javni nagradni konkurs pod nazivom „Petar Damjanović“ za izbor najboljeg rada iz oblasti mašinstva
Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada
Ove i sledece nedelje svečanim pro- gramima Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada. Programi su namenjeni svim članovima Univer- ziteta, studentima i gradjanima Niša
Pismo zainteresovanosti za zapošljavanje - Elixir Prahovo
Kompanija Elixir Prahovo IHP d.o.o. Prahovo nudi mogućnost zapošljavanja 5 diplomiranih mašinskih inženjera sa mestom rada u Prahovu
Društvo termičara Srbije dodeljuje nagradu za najbolji master rad
U okviru tradicionalne manifestacije Dan Energije – Srbija, Društvo termičara Srbije ima zadovolјstvo da dodelјuje nagradu za najbolјi master rad.
SVE VESTI >>
Vaša IP adresa je: 52.23.219.12
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Srbija.
Telefoni: Odsek za nastavna i studentska pitanja: 018/588-228; Dekanat: 018/588-255;
Računarski centar: 018/588-229; Zavod: 018/588-199; Sekretar: 018/588-233; Faks: 018/588-244;
E-mail: info@masfak.ni.ac.rs; PIB: 100662813; Žiro račun: 840-1745666-63.