Sun
Korisnik Lozinka
Početna strana | Homepage
FAKULTET
O Fakultetu. Dekanat. Katedre. Biblioteka. Informacioni sistem.
STUDIJE
Osnovne i master akademske studije. Doktorske studije. Studije po ranijim programima. Erasmus Mundus.
ISTRAŽIVANJE I USLUGE
Istraživanja. Zavod. Laboratorije. Centri. Atestiranje vozila.
UPIS NA MFN
DOKUMENTI
Javne nabavke Mašinskog fakulteta. NN veća. Savet MFN. Sindikat. Tela. Akta. Formulari. Akreditacija MFN. Stručna predavanja.
ŽIVOT NA MFN
Oglasne table. Osoblje MFN. Studenti. Alumni. Lične prezentacije. Hol MFN.
NA SERVERIMA MFN
WebMAIL. ICIT. Prisma. Konferencije. Projekti. Partneri MF. Publikacije MF.
KONTAKT
Adresa i telefoni. Telefonski imenik.
 
>> PRETRAGA


     
     Magazin studenata MFN


Početna strana  > FAKULTET > Katedre > Termotehnika, termoenergetika i procesna tehnika > Nastavnici i saradnici > Redovni profesori > Dragoljub Živković
Dragoljub ŽivkovićIme i prezime: Dragoljub Živković
broj kabineta: Laboratorija za termoenergetiku i termotehniku – L10
telefon: 018 500 690; 063 455 142
lična web stranica: 
e-mail: dzivkovic@masfak.ni.ac.rs
 
Istraživačka oblast: Mašinsko inženjerstvo, Teorijski i primenjeni procesi prenosa toplote i mase

Nastavna oblast, predmeti: Toplotne turbomašine, Termoenergetska postrojenja, Termoelektrane, Cevni vodovi, Hidromehanika mešavina,

Obrazovanje, stručna sprema: 
Doktor tehničkih nauka (1993.-2010.): Izučavanje dinamičkog ponašanja parnih turbina pri nestacionarnim režimima rada, Mašinski fakultet u Beogradu, Beograd, 1993.
Magistar tehničkih nauka (1985.-1993.): Dinamičko ponašanje parne turbine pri dejstvu zaštitinih uređaja, Mašinski fakultet u Beogradu, Beograd, 1985.
Diplomirani mašinski inženjer (1980.-1985.): Automatsko puštanje u rad parnog turbopostrojenja, Mašinski fakultet u Beogradu, Beograd 1980.

Nastavno zvanje: Redovni professor

Publikacije: 
Mitrović D., Živković D., Laković M., ENERGY AND EXERGY ANALYSIS OF A 348,5 MW STEAM POWER PLANT, Energy Sources, Part A – Recovery, Utilization and Environmental Effects (USA), Vol. 32, p. 1016-1027, 2010.
Mitrović D., Živković D., COMPUTATION OF WORKING LIFE CONSUMPTION OF A STEAM TURBINE ROTOR, Journal of Pressure Vessel Technology – Transactions of the ASME (USA), Vol. 132, p. 021202/1-021202/6., April 2010.
Živković D., APPLICATION OF MODEL ANALYSIS FOR STUDING ACCIDENT CONDITIONS IN POWER PLANTS, Mechanical Engineering in XXI Century, Faculty of Mechanical Engineering, 25-26. November 2010., Niš, Serbia.
Živković D., Stajčić Z., Stefanović V., Laković M., DIFFERENT WORK REGIMES OF THE CONDENSER IN THE STEAM TURBINE POWER PLANT A-110 MW „KOLUBARA“-A, SIMTERM  2009 - 14. Simpozijum termičara, Rad je u celini na CD-u, Sokobanja, 2009., p.179-187. ISBN 978-86-80587-97-4.
Živković D., Stajčić Z., Stefanović V., Laković M., THE INFLUENCE OF THE CONDENSATION PRESSURE CHANGE ON POWER OF THE STEAM TURBINE IN POWER PLANT „KOLUBARA“-A, SIMTERM  2009 - 14. Simpozijum termičara, Rad je u celini na CD-u, Sokobanja, 2009., p.188-196. ISBN 978-86-80587-97-4.
Stefanović V., Živković D., Milčić D., IDEJNI PROJEKAT GASNE DISTRIBUTIVNE MREŽE PIROTA, SIMTERM 2009 - 14. Simpozijum termičara, Rad je u celini na CD-u, Sokobanja, 2009., p.245-253., ISBN 978-86-80587-97-4.
Laković M., Laković S., Stojiljković M., Stefanović V., Živković D., CONDENSING PRESSURE DAILY VARIATION IN THE STEAM POWER PLANT WITH CLOSED CYCLE COOLING SYSTEM DURING SUMMER DAY, SIMTERM 2009 - 14. Simpozijum termičara, Rad je u celini na CD-u, Sokobanja, 2009., p.269-277., ISBN 978-86-80587-97-4.
Milčić D., Živković D., Stefanović V., Banić M., Mijajlović M., FINITE ELEMENT THERMAL ANALYSIS OF HOTWATER BOILERS, SIMTERM 2009 - 14. Simpozijum termičara, Zbornik rezimea radova, Rad je u celini na CD-u, Sokobanja, 2009., p.682-691., ISBN 978-86-80587-97-4.
Milosavljević P., Živković D., ENERGY MANAGEMENT IN CAR TYRE MANUFACTURING, SIMTERM 2009 - 14. Simpozijum termičara, Rad je u celini na CD-u, Sokobanja, 2009., p.170-178. ISBN 978-86-80587-97-4.  
Laković M.S., Laković S.V., Stojiljković M., Stefanović V., Živković P., Živković D., STEAM POWER PLANT CONDENSING PRESSURE DAILY VARIATION DUE TO ATMOSPHERIC AIR PARAMETERS VARIATION DURING SUMMER PERIOD, Časopis – Tehnika, Beograd, 2010.
Živković D., SOFTWARE FOR THE SIMULATION PROCESSES IN CHP PLANTS, SIMTERM 2007 - 13. Simpozijum termičara, Zbornik rezimea radova, Radovi u celini na CD-u, Sokobanja, 2007.,
Živković D., SIMULATION OF THE COGENERATION PLANT “AVEDOREVERKET” – UNIT 1 WITH DNA, GATE CYCLE AND UNITED CYCLE PROGRAMMES, SIMTERM 2007 -  13. Simpozijum termičara, Zbornik rezimea radova, Radovi u celini na CD-u, Sokobanja, 2007.
Živković D., Milčić D., THE ANALYSIS OF THE EFFECT OF CREEPING ON SCREW CONNECTING FLANGES OF THERMAL TURBINE, PROCESING 2009 - 22. Međunarodni kongres o procesnoj industriji, Zbornik rezimea radova, Radovi u celini na CD-u, Beograd, 2009. s.47.
Milčić D., Živković D., Stefanović V., Banić M., Mijajlović M., STRESS AND STRAIN CALCULATION OF THE HOT WATER BOILER’S STRUCTURE WITH APPLICATION OF THE FEA, PROCESING 2009 - 22. Međunarodni kongres o procesnoj industriji, Zbornik rezimea radova, Radovi u celini na CD-u, Beograd, 2009. s.46.
Mitrović D., Živković D., CALCULATION OF COMBUSTION PRODUCTS CHARACTERISTICS IN GAS TURBINE, PROCESING 2009 - 22. Međunarodni kongres o procesnoj industriji, Zbornik rezimea radova, Radovi u celini na CD-u, Beograd, 2009. s.64.
Babić M., Živković D., Tasić S., THERMO-MINERAL POTENTIALS OF THE SIJARINE SPA, 2nd Spa Congress, May 18th - 20th 2010.,  Zbornik radova, Vrnjačka Banja 2010., p.171-181.
Milosavljević P., Živković D., ENERGETSKO UPRAVLJANJE U PROIZVODNJI, Druga regionalna konferencija – Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope, 22-26. jun 2010. god., Zbornik rezimea radova, s.32., Radovi u celini na CD-u, Zlatibor, Srbija, 2010.

Priznanja, nagrade: 

Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama:  

 Najnovije vesti
Treća međunarodna konferencija Mašinsko inženjerstvo u XXI veku
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu organizuje Treću međunarodnu konferencija "Mašinsko inženjerstvo u XXI veku". Konferencija će se održati u Nišu 17-18. septembra 2015
JAVNI NAGRADNI KONKURS PETAR DAMJANOVIĆ
Firma „OSA Računarski inženjering raspisuje IX javni nagradni konkurs pod nazivom „Petar Damjanović“ za izbor najboljeg rada iz oblasti mašinstva
Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada
Ove i sledece nedelje svečanim pro- gramima Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada. Programi su namenjeni svim članovima Univer- ziteta, studentima i gradjanima Niša
Pismo zainteresovanosti za zapošljavanje - Elixir Prahovo
Kompanija Elixir Prahovo IHP d.o.o. Prahovo nudi mogućnost zapošljavanja 5 diplomiranih mašinskih inženjera sa mestom rada u Prahovu
Društvo termičara Srbije dodeljuje nagradu za najbolji master rad
U okviru tradicionalne manifestacije Dan Energije – Srbija, Društvo termičara Srbije ima zadovolјstvo da dodelјuje nagradu za najbolјi master rad.
SVE VESTI >>
Vaša IP adresa je: 54.224.117.125
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Srbija.
Telefoni: Odsek za nastavna i studentska pitanja: 018/588-228; Dekanat: 018/588-255;
Računarski centar: 018/588-229; Zavod: 018/588-199; Sekretar: 018/588-233; Faks: 018/588-244;
E-mail: info@masfak.ni.ac.rs; PIB: 100662813; Žiro račun: 840-1745666-63.