Sun
Korisnik Lozinka
Početna strana | Homepage
FAKULTET
O Fakultetu. Dekanat. Katedre. Biblioteka. Informacioni sistem.
STUDIJE
Osnovne i master akademske studije. Doktorske studije. Studije po ranijim programima. Erasmus Mundus.
ISTRAŽIVANJE I USLUGE
Istraživanja. Zavod. Laboratorije. Centri. Atestiranje vozila.
UPIS NA MFN
DOKUMENTI
Javne nabavke Mašinskog fakulteta. NN veća. Savet MFN. Sindikat. Tela. Akta. Formulari. Akreditacija MFN. Stručna predavanja.
ŽIVOT NA MFN
Oglasne table. Osoblje MFN. Studenti. Alumni. Lične prezentacije. Hol MFN.
NA SERVERIMA MFN
WebMAIL. ICIT. Prisma. Konferencije. Projekti. Partneri MF. Publikacije MF.
KONTAKT
Adresa i telefoni. Telefonski imenik.
 
>> PRETRAGA


     
     Magazin studenata MFN


Početna strana  > ŽIVOT NA MFN > Lične prezentacije > Predrag Janković
Predrag Janković

  


dr Predrag Janković Faculty of Mechanical Engineering, University of Niš
A. Medvedeva 14, 18000 Niš, Serbia
Office Location: Room 318
Tel. +381 (0)18 500 687
e-mail: jape(AT)masfak.ni.ac.rs

EDUCATION
 • 1985-91 Studies at the Faculty of Mechanical Engineering, Niš (10 semesters)
 • 1993-98 Postgraduate Studies at the Faculty of Mechanical Engineering, Niš (M.Sc.).
 • 2009 Doctoral thesis at the Faculty of Mechanical Engineering, Niš (Ph.D.)
RESEARCH INTERESTS
 • Modern engineering materials
 • Production technologies
 • Measurement and control
PUBLICATIONS

Over 80 scientific papers presented at the scientific conferences and published in journals. Enclosed is the list of some publications:

 1. P. Janković, Programiranje erozimata sa žicom - prenos podataka kod CAD-NC veze, Naučni podmladak br.3-4, 1991, str. 97-109.
 2. P. Janković, D. Vukićević, Izbor materijala proizvoda u funkciji zaštite životne sredine, Međunarodna konferencija "Preventivni inženjering i životna sredina",
  Niš, 1995
 3. P. Janković, M. Maksić, D. Vukićević, Kompozitni materijali i njihova primena u mašinogradnji, časopis "IMK-14" Istraživanje i razvoj, Institut IMK “14. Oktobar”, Kruševac, broj 2, 1996, str. 31-36.
 4. D. Vukićević, P. Janković, Razvoj savremenih materijala u mašinogradnji sa aspekta ekološkog upravljanja, Ekološko upravljanje ISO 14000 i sistemi ekološkog menadžmenta u preduzećima, YU Forum kvaliteta, Kruševac, 1996,
  str.11-14.
 5. P. Janković, D. Vukićević, Specifičnosti obrade kompozitnih materijala razdvajanjem, 23. JUPITER Konferencija, Mašinski fakultet u Beogradu, Beograd, 1997, str. 269-273.
 6. J. Vukićević, P. Janković, Contribution to the discussion of the efficiency problem of the declared nominal number of the crank press duty cycles, Journal for technology of plasticity, No.1-2, ISSN 0354-3870, Faculty of Technical Sciences-Institute for Production Engineering, Novi Sad, 1999, pp. 51-60.
 7. P. Janković, J. Milovanović, Identifikacija faktora specifičnih za određivanje vrednosti sile pri prosecanju i probijanju polimernih materijala, 28. Savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije, Zbornik radova - Obrada deformisanjem, Kraljevo, 2000, str. 2.19-2.24.
 8. P. Janković, J. Milovanović, Savremeni materijali i metode projektovanja kao podloga ekologizacije proizvodnih tehnologija, 25. Međunarodna konferencija “Ekologizacija ekonomsko-tehnološkog razvoja - imperativ XXI veka”, Institut za kvalitet radne i životne sredine "1. maj" Niš, Niška Banja, 2000
 9. P. Janković, M. Radovanović, N. Vićovac, Pumpa visokog pritiska – "srce" mašine za konturno sečenje abrazivnim vodenim mlazom, 29. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem HIPNEF 2004, Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) - Beograd, Vrnjačka Banja, 2004, str.113-118.
 10. P. Janković, M. Radovanović, N. Vićovac, Essential Components of Abrasive Water Jet Cutting Machines, Scientific Conference with International Participation ²Manufacturing and Management in 21st Century², University ²St. Cyril and Metodius² - Skopje, Faculty of Mechanical Engineering, Production and Industrial Engineering Association, Ohrid, FYR Macedonia, Ohrid, 2004, pp.100-105.
 11. P. Janković, M. Radovanović, Nontraditional machining by abrasive water jet cutting, The Fifth Conference Heavy Machinery HM 2005, Faculty of Mechanical Engineering Kraljevo, Trstenik, 2005, pp. II A.55-II A.58.
 12. P. Janković, M. Radovanović, N. Vićovac, Abrasive materials for abrasive water jet cutting, 5th International Conference ²Research and Development in Mechanical Industry² RaDMI 2005, Faculty of mechanical engineering of Kraljevo, High technical mechanical school of Trstenik, Vrnjačka Banja, Serbia and Montenegro, 2005, pp. 158-162.
 13. B. Rančić, P. Janković, V. Marinković, Determing the transitional area of  square cups in oil hydraulic forming process, Journal for technology of plasticity, Vol. 31, Number 1-2,  ISSN 0354-2025, Faculty of Technical Sciences-Institute for Production Engineering, Novi Sad, Serbia, 2006, pp. 45-55.
 14. P. Janković, V. Blagojević, J. Milovanović, Mogućnost snižavanja troškova sistema vazduha pod pritiskom, 30. HIPNEF 2006 sa međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja, 2006, str. 183-188.
 15. P. Janković, M. Radovanović, Correlation of cutting data by abrasive water jet, Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, Volume VII (XVII), 2008, ISSN 1583-0691, Universitatea din Oradea, Oradea, Romania, 2008, pp. 1528-1533.
 16. P. Janković, M. Radovanović, Characteristics of part accuracy and errors by abrasive water jet cutting, 8th International Conference ²Research and Development in Mechanical Industry² RaDMI 2008, ISBN 978-86-83803-24-3, Užice, Serbia, 2008, pp. 215-220.
 17. P. Janković, M. Radovanović, Čiste tehnologije u funkciji ekologizacije proizvodnih procesa, I konferencija Održivi razvoj i klimatske promene, ISBN 978-86-80587-84-4, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Niš, 2008, str. 155-159.
 18. V. Pešić, P. Janković, Biotehnologija i održiva poljoprivreda, I konferencija Održivi razvoj i klimatske promene, ISBN 978-86-80587-84-4, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Niš, 2008, str. 191-197.
 19. P. Janković, M. Radovanović, Experimental investigation and mathematical modeling of cutting speed by abrasive water jet, The Sixth International Triennial Conference ²Heavy Machinery - HM2008², ISBN 978-86-82631-45-3, Faculty of Mechanical Engineering Kraljevo,  University of Kragujevac, Kraljevo, Serbia, 2008, pp. F.29-32.
 20. V. Pešić, P. Janković, A. Vojvodić, Standardi upravljanja životnom sredinom, Naučna konferencija "Ekološka bezbjednost u postmodernom ambijentu, ISBN 978-86-80587-84-4, Banja Luka, BiH, god. 2009, str. 625-631
 21. P. Janković, M. Radovanović, Savremeni postupci obrade - put ka ekološkim tehnologijama, Naučna konferencija "Ekološka bezbjednost u postmodernom ambijentu, ISBN 978-86-80587-84-4, Banja Luka, BiH, god. 2009, str. 127-131.
 22. P. Janković, M. Radovanović, Kerf geometry by abrasive water jet cutting, Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, Vol. VIII (XVIII), ISSN 1583-0691, Universitatea din Oradea, Oradea, Romania, 2009, pp.1191-1196.
 23. P. Janković, M. Radovanović, Prilog istraživanju kvaliteta reza kod sečenja abrazivnim vodenim mlazom, časopis "IMK-14" Istraživanje i razvoj, broj 8-9, UDK 621, ISSN 0354-6829, Institut IMK “14. Oktobar”, Kruševac, 2009, str. 53-56.

Niš, 20th of January 2010Najnovije vesti
Treća međunarodna konferencija Mašinsko inženjerstvo u XXI veku
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu organizuje Treću međunarodnu konferencija "Mašinsko inženjerstvo u XXI veku". Konferencija će se održati u Nišu 17-18. septembra 2015
Dodela zlatnih indeksa za studente generacije 1965/66
Mašinski fakultet u Nišu će 1. oktobra ove godine dodeliti zlatne indekse generaciji studenata koja je upisala Mašinski fakultet u Nišu pre 50 godina, školske 1965/66 godine.
JAVNI NAGRADNI KONKURS PETAR DAMJANOVIĆ
Firma „OSA Računarski inženjering raspisuje IX javni nagradni konkurs pod nazivom „Petar Damjanović“ za izbor najboljeg rada iz oblasti mašinstva
Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada
Ove i sledece nedelje svečanim pro- gramima Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada. Programi su namenjeni svim članovima Univer- ziteta, studentima i gradjanima Niša
Pismo zainteresovanosti za zapošljavanje - Elixir Prahovo
Kompanija Elixir Prahovo IHP d.o.o. Prahovo nudi mogućnost zapošljavanja 5 diplomiranih mašinskih inženjera sa mestom rada u Prahovu
SVE VESTI >>
Vaša IP adresa je: 34.204.169.230
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Srbija.
Telefoni: Odsek za nastavna i studentska pitanja: 018/588-228; Dekanat: 018/588-255;
Računarski centar: 018/588-229; Zavod: 018/588-199; Sekretar: 018/588-233; Faks: 018/588-244;
E-mail: info@masfak.ni.ac.rs; PIB: 100662813; Žiro račun: 840-1745666-63.