Sun
Korisnik Lozinka
Početna strana | Homepage
FAKULTET
O Fakultetu. Dekanat. Katedre. Biblioteka. Informacioni sistem.
STUDIJE
Osnovne i master akademske studije. Doktorske studije. Studije po ranijim programima. Erasmus Mundus.
ISTRAŽIVANJE I USLUGE
Istraživanja. Zavod. Laboratorije. Centri. Atestiranje vozila.
UPIS NA MFN
DOKUMENTI
Javne nabavke Mašinskog fakulteta. NN veća. Savet MFN. Sindikat. Tela. Akta. Formulari. Akreditacija MFN. Stručna predavanja.
ŽIVOT NA MFN
Oglasne table. Osoblje MFN. Studenti. Alumni. Lične prezentacije. Hol MFN.
NA SERVERIMA MFN
WebMAIL. ICIT. Prisma. Konferencije. Projekti. Partneri MF. Publikacije MF.
KONTAKT
Adresa i telefoni. Telefonski imenik.
 
>> PRETRAGA


     
     Magazin studenata MFN


Početna strana  > NA SERVERIMA MFN > Projekti > Realizovani projekti > Domaći projekti
Domaći projekti

ON 144002: Problemi teorijske i tehničke mehanike krutih i čvrstih tela. Mehanika materijala
ON 144013: Reprezentacije logičkih struktura i primene u računarstvu
ON 144023: Deterministička i stohastička stabilnost mehaničkih sistema
ON 144024: Numeričko rešavanje i analiza nelinearnih jednačina
ON 144027: Specijalne teme mehanike loma materijala
ON 149014: Kultuira mira, identiteti i međuetnički odnosi u Srbiji i na Balkanu u procesu evrointegracije
ON 149066: Savremene strategije rešavanja komunalnih problema u većim gradovima i oblastima sa većom gustinom naseljenosti kao sredstvo očuvanja životne sredine
TR 12010: Aktivni semantički model podataka o proizvodu
TR 12012: Primena računarski podržanih tehnologija u hirurgiji koštano-zglobnog sistema
TR 14004: Istraživanje i razvoj kompaktnih CVT (Continious Variable Transmission) prenosnika za primenu kod vetrogeneratora
TR 14007: Istraživanje i unapređenje primarnog ogibljenja električnih lokomotiva za otežane uslove eksploatacije
TR 14029: Razvoj inteligentnog bolničkog kreveta u terapiji nepokretnih bolesnika
TR 14032: Unapređenje konstruktivnih rešenja sporohodih radnih kola centrifugalnih pumpi u cilju proširenja oblasti rada i poboljšanja kavitacionih karakteristika
TR 14060: Modeliranje korelacija parametara procesa rezanja plazmom metodama veštačke inteligencije
TR 14061: Primena naprednog modeliranja inteligentne senzorike i aktuatora, kao i bežičnih komunikacija u daljinskom upravljanju kompleksnim sistemima
TR 14068: Razvoj modela i tehnologije logistika transporta komunalnog otpada
TR 16033: Fleksibilni tehnološki i organizacioni modeli osnova perspektivnog razvoja građevinskih privrednih društava saobraćajne infrastrukture
TR 18006: Numerička i eksperimentalna simulacija rada sistema rashladne vode kondenzatora u cilju povećanja energetske efikasnosti termoelektrana
TR 18010: Istraživanje strujanja fluida u cilju povećanja energetske efikasnosti i daljeg razvoja alternativnih i obnovljivih izvora energije
TR 18012: Razvoj konstrukcija aksijalnih reverzibilnih ventilatora
TR 18211: Istraživanje komplementarnih potencijala za izgradnju vetroelektrana u opštinama Istočne Srbije
TR 18233: Razvoj familije razmenjivača toplote vazduh - vazduh
TR 21040: Razvoj ekspertskog sistema za kvantifikovanje emisije gasova sa efektom staklene bašte i njihovo redukovanje iz izvora u naseljenim mestima

Najnovije vesti
Treća međunarodna konferencija Mašinsko inženjerstvo u XXI veku
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu organizuje Treću međunarodnu konferencija "Mašinsko inženjerstvo u XXI veku". Konferencija će se održati u Nišu 17-18. septembra 2015
Dodela zlatnih indeksa za studente generacije 1965/66
Mašinski fakultet u Nišu će 1. oktobra ove godine dodeliti zlatne indekse generaciji studenata koja je upisala Mašinski fakultet u Nišu pre 50 godina, školske 1965/66 godine.
JAVNI NAGRADNI KONKURS PETAR DAMJANOVIĆ
Firma „OSA Računarski inženjering raspisuje IX javni nagradni konkurs pod nazivom „Petar Damjanović“ za izbor najboljeg rada iz oblasti mašinstva
Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada
Ove i sledece nedelje svečanim pro- gramima Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada. Programi su namenjeni svim članovima Univer- ziteta, studentima i gradjanima Niša
Pismo zainteresovanosti za zapošljavanje - Elixir Prahovo
Kompanija Elixir Prahovo IHP d.o.o. Prahovo nudi mogućnost zapošljavanja 5 diplomiranih mašinskih inženjera sa mestom rada u Prahovu
SVE VESTI >>
Vaša IP adresa je: 3.233.215.231
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Srbija.
Telefoni: Odsek za nastavna i studentska pitanja: 018/588-228; Dekanat: 018/588-255;
Računarski centar: 018/588-229; Zavod: 018/588-199; Sekretar: 018/588-233; Faks: 018/588-244;
E-mail: info@masfak.ni.ac.rs; PIB: 100662813; Žiro račun: 840-1745666-63.