Sun
Korisnik Lozinka
Početna strana | Homepage
FAKULTET
O Fakultetu. Dekanat. Katedre. Biblioteka. Informacioni sistem.
STUDIJE
Osnovne i master akademske studije. Doktorske studije. Studije po ranijim programima. Erasmus Mundus.
ISTRAŽIVANJE I USLUGE
Istraživanja. Zavod. Laboratorije. Centri. Atestiranje vozila.
UPIS NA MFN
DOKUMENTI
Javne nabavke Mašinskog fakulteta. NN veća. Savet MFN. Sindikat. Tela. Akta. Formulari. Akreditacija MFN. Stručna predavanja.
ŽIVOT NA MFN
Oglasne table. Osoblje MFN. Studenti. Alumni. Lične prezentacije. Hol MFN.
NA SERVERIMA MFN
WebMAIL. ICIT. Prisma. Konferencije. Projekti. Partneri MF. Publikacije MF.
KONTAKT
Adresa i telefoni. Telefonski imenik.
 
>> PRETRAGA


     
     Magazin studenata MFN


Početna strana  > STUDIJE > Studije po ranijim programima > Diplomske petogodišnje studije započete pre 2004. god. > Mehatronika > Sistemi upravljanja u mehatronici
Sistemi upravljanja u mehatronici

Na ovoj stranici možete pregledati osnovne informacije i materijal za predmet "Sistemi upravljanja u mehatronici", koji se sluša na profilu "Mehatronika".

  Naziv predmeta:

Sistemi upravljanja u mehatronici

  Trajanje kursa:

2 semestra (VIII+IX)

  Predmetni nastavnici:

prof. dr Vlastimir Nikolic  ( vnikolic@masfak.ni.ac.yu)

prof. dr Žarko Cojbašic  ( zcojba@ni.ac.yu)

  Predmetni asistent:

mr Miloš Simonovic( smilos@masfak.ni.ac.yu)

  Termini za konsultacije:

dr Vlastimir Nikolic, red.prof.

 • sreda, 10.00-12.00 casova, kabinet 319
 • cetvrtak, 10.00-12.00 casova, kabinet 319

dr Žarko Cojbašic, vanr.prof.

 • cetvrtak, 12.00-14.00 casova, kabinet 319
 • petak, 10.00-12.00 casova, kabinet 319

mr Simonovic Miloš

 • cetvrtak, 12.00-14.00 casova, ICIT 605
 • petak, 10.00-12.00 casova, ICIT 605

  Sadržaj predmeta:

 • Digitalni sistemi upravljanja. Struktura digitalnih sistema upravljanja. Komponente digitalnih sistema. Razliciti primeri digitalnog upravljanja mehatronickim sistemima.
 • Elementi teorije diskretnih signala. Proces odabiranja signala. Proces rekonstrukcije signala. Teorema odabiranja.
 • Prenosna funkcija diskretnih (digitalnih) sistema. Definicija i algebra diskretnih prenosnih funkcija. Uslov fizicke ostvarljivosti i metode realizacije diskretnih prenosnih funkcija sa posebnim osvrtom na sisteme iz oblasti mehatronike.
 • Transformacione metode analize diskretnih sistema. Analiza diskretnih (digitalnih) sistema u algebarskom podrucju. Razliciti postupci analize diskretnih sistema i njihova uzajamna veza. 
 • Koncept prostora stanja digitalnih (diskretnih) sistema upravljanja. Diskretizacija kontinualnog modela sistema. Upravljivost i rekonstruktibilnost digitalnog sistema. Model u prostoru stanja sistema sa transportnim kašnjenjem. 
 • Stabilnost digitalnih sistema automatskog upravljanja. Definicija stabilnosti. Algebarski i grafoanaliticki kriterijumi stabilnosti. Ocena kvaliteta ponašanja sistema u prelaznom režimu i ustaljenom stanju. 
 • Projektovanje mehatronickih sistema upravljanja. Projektovanje digitalnih kompenzatora. Projektovanje konvencionalnih digitalnih regulatora. 
 • Primena racunarske tehnike u upravljanju mehatronickim sistemima. Upravljacki racunarski sistemi za rad u realnom vremenu. Primena racunara i mikrokontrolera. Primena programabilnih logickih kontrolera (PLC). Primena racunara u kompleksnoj automatizaciji mehatronickih sistema. Fazi upravljanje mehatronickim sistemima. Primena neuronskih mreža u upravljanju mehatronickim sistemima. Primena razlicitih pristupa upravljanja mehatronickim sistemima na konkretnim objektima. 
 • Rad sa programskim paketom Matlab. 

  Polaganje ispita:

Ispit se polaže pismeno i usmeno. Pismeni deo ispita može biti zamenjen izradom seminarskog rada. Seminarski rad se radi u toku izvodenja nastave u saradnji sa predmetnim asistentom i predmetnim nastavnicima.

  Literatura:

 1. M. R. Stojic, Digitalni sistemi upravljanja, Naucna knjiga, Beograd, 1994.
 2. P. N. Paraskevopulos, Digital Control Systems, Prentice Hall, New York, 1996.
 3. G. N. Franklin, J. D. Powel, M. Workman, Digital Control of Dynamic Systems, 3rd ed, Addison
 4. P.Subašic, Fazi logika i neuronske mreže, Tehnicka knjiga, Beograd, 1997.

  Preuzmite osnovne informacije o predmetu u jednoj datoteci:


Nastavni materijali za preuzimanje

Osnovne informacije o predmetu
06.11.2003


Najnovije vesti
Treća međunarodna konferencija Mašinsko inženjerstvo u XXI veku
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu organizuje Treću međunarodnu konferencija "Mašinsko inženjerstvo u XXI veku". Konferencija će se održati u Nišu 17-18. septembra 2015
Dodela zlatnih indeksa za studente generacije 1965/66
Mašinski fakultet u Nišu će 1. oktobra ove godine dodeliti zlatne indekse generaciji studenata koja je upisala Mašinski fakultet u Nišu pre 50 godina, školske 1965/66 godine.
JAVNI NAGRADNI KONKURS PETAR DAMJANOVIĆ
Firma „OSA Računarski inženjering raspisuje IX javni nagradni konkurs pod nazivom „Petar Damjanović“ za izbor najboljeg rada iz oblasti mašinstva
Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada
Ove i sledece nedelje svečanim pro- gramima Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada. Programi su namenjeni svim članovima Univer- ziteta, studentima i gradjanima Niša
Pismo zainteresovanosti za zapošljavanje - Elixir Prahovo
Kompanija Elixir Prahovo IHP d.o.o. Prahovo nudi mogućnost zapošljavanja 5 diplomiranih mašinskih inženjera sa mestom rada u Prahovu
SVE VESTI >>
Vaša IP adresa je: 75.101.220.230
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Srbija.
Telefoni: Odsek za nastavna i studentska pitanja: 018/588-228; Dekanat: 018/588-255;
Računarski centar: 018/588-229; Zavod: 018/588-199; Sekretar: 018/588-233; Faks: 018/588-244;
E-mail: info@masfak.ni.ac.rs; PIB: 100662813; Žiro račun: 840-1745666-63.