Sun
Korisnik Lozinka
Početna strana | Homepage
FAKULTET
O Fakultetu. Dekanat. Katedre. Biblioteka. Informacioni sistem.
STUDIJE
Osnovne i master akademske studije. Doktorske studije. Studije po ranijim programima. Erasmus Mundus.
ISTRAŽIVANJE I USLUGE
Istraživanja. Zavod. Laboratorije. Centri. Atestiranje vozila.
UPIS NA MFN
DOKUMENTI
Javne nabavke Mašinskog fakulteta. NN veća. Savet MFN. Sindikat. Tela. Akta. Formulari. Akreditacija MFN. Stručna predavanja.
ŽIVOT NA MFN
Oglasne table. Osoblje MFN. Studenti. Alumni. Lične prezentacije. Hol MFN.
NA SERVERIMA MFN
WebMAIL. ICIT. Prisma. Konferencije. Projekti. Partneri MF. Publikacije MF.
KONTAKT
Adresa i telefoni. Telefonski imenik.
 
>> PRETRAGA


     
     Magazin studenata MFN


Početna strana  > STUDIJE > Studije po ranijim programima > Diplomske petogodišnje studije započete pre 2004. god. > Mehatronika > Nelinearni sistemi
Nelinearni sistemi

Na ovoj stranici možete pregledati osnovne informacije i materijal za predmet "Nelinearni sistemi", koji se sluša na smeru Mehatronika.

Naziv predmeta:

Nelinearni sistemi

Trajanje kursa:

1 semestar (VIII), fond časova 2+2

Predmetni nastavnik:

prof. dr Vlastimir Nikolić (vnikolic@masfak.ni.ac.yu)

Predmetni asistent:

Katarina Aleksić, saradnik

Termini za konsultacije:

prof. dr Vlastimir Nikolić

 • utorak, 11.00-13.00 časova
 • četvrtak, 10.00-12.00 časova

Katarina Aleksić, saradnik

 • utorak, 10.00-12.00 časova
 • četvrtak, 10.00-12.00 časova

Sadržaj predmeta:

 • Nelinearni mehatronički sitemi. Nelinearnosti svojstvene realnim mehatroničkim sistemima. Primeri nelinearnih mehatroničkih sistema.
  Linearizacija u okolini tačke ravnotežnog stanja sistema. Osnovni pojmovi. Nalaženje radnih tačaka. Ponašanje sistema u okolini radne tačke. Primeri primene linearizacije tangentama.
 • Metode za analizu nelinearnih sistema upravljanja. Fazni prostor i fazna ravan. Harmonijska linearizacija. Periodični režimi i njihova analiza.
 • Stabilnost nelinearnih sistema upravljanja. Definicija stabilnosti. Ljapunovljeva metoda za analizu stabilnosti. Ispitivanje stabilnosti metodom harmonijske linearizacije. Frekventni kriterijum stabilnosti Popova (Popov).
 • Projektovanje nellinearnih sistema upravljanja sa posebnim osvrtom na mehatroničke sisteme. Linearna korekcija nelinearnih sistema. Nelinearni korekcioni elementi. Pseudo linearna korekcija. Feedback linearizacija. Regulatori promenljive strukture sa kliznim režimom.
 • Rad sa programskim paketom Matlab.  

Polaganje ispita:

Ispit se polaže pismeno i usmeno. Pismeni deo ispita može biti zamenjen izradom seminarskog rada. Seminarski rad se radi u toku izvođenja nastave u saradnji sa predmetnim asistentom i predmetnim nastavnikom.

Literatura:

 1. S. Stanković, R. Tomović, Nelinearni sistemi automatskog upravljanja, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1983.
 2. J.-J. Slotine, W. Li., Applied Nonlinear Control, Prentice Hall, 1991.
 3. H. K. Khalil, Nonlinear Systems, 2nd ed., New York : Macmillan, 1996.
 4. A. Isidori, Nonlinear Control Systems, Springer-Verlag, New York, 1985.
 5. V. Nikolić, Skripta predavanja.

Preuzmite osnovne informacije o predmetu u jednoj datoteci:


Nastavni materijal za preuzimanje

Osnovne informacije o predmetu
07.11.2003


Najnovije vesti
Treća međunarodna konferencija Mašinsko inženjerstvo u XXI veku
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu organizuje Treću međunarodnu konferencija "Mašinsko inženjerstvo u XXI veku". Konferencija će se održati u Nišu 17-18. septembra 2015
Dodela zlatnih indeksa za studente generacije 1965/66
Mašinski fakultet u Nišu će 1. oktobra ove godine dodeliti zlatne indekse generaciji studenata koja je upisala Mašinski fakultet u Nišu pre 50 godina, školske 1965/66 godine.
JAVNI NAGRADNI KONKURS PETAR DAMJANOVIĆ
Firma „OSA Računarski inženjering raspisuje IX javni nagradni konkurs pod nazivom „Petar Damjanović“ za izbor najboljeg rada iz oblasti mašinstva
Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada
Ove i sledece nedelje svečanim pro- gramima Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada. Programi su namenjeni svim članovima Univer- ziteta, studentima i gradjanima Niša
Pismo zainteresovanosti za zapošljavanje - Elixir Prahovo
Kompanija Elixir Prahovo IHP d.o.o. Prahovo nudi mogućnost zapošljavanja 5 diplomiranih mašinskih inženjera sa mestom rada u Prahovu
SVE VESTI >>
Vaša IP adresa je: 75.101.220.230
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Srbija.
Telefoni: Odsek za nastavna i studentska pitanja: 018/588-228; Dekanat: 018/588-255;
Računarski centar: 018/588-229; Zavod: 018/588-199; Sekretar: 018/588-233; Faks: 018/588-244;
E-mail: info@masfak.ni.ac.rs; PIB: 100662813; Žiro račun: 840-1745666-63.