Sun
Korisnik Lozinka
Početna strana | Homepage
FAKULTET
O Fakultetu. Dekanat. Katedre. Biblioteka. Informacioni sistem.
STUDIJE
Osnovne i master akademske studije. Doktorske studije. Studije po ranijim programima. Erasmus Mundus.
ISTRAŽIVANJE I USLUGE
Istraživanja. Zavod. Laboratorije. Centri. Atestiranje vozila.
UPIS NA MFN
DOKUMENTI
Javne nabavke Mašinskog fakulteta. NN veća. Savet MFN. Sindikat. Tela. Akta. Formulari. Akreditacija MFN. Stručna predavanja.
ŽIVOT NA MFN
Oglasne table. Osoblje MFN. Studenti. Alumni. Lične prezentacije. Hol MFN.
NA SERVERIMA MFN
WebMAIL. ICIT. Prisma. Konferencije. Projekti. Partneri MF. Publikacije MF.
KONTAKT
Adresa i telefoni. Telefonski imenik.
 
>> PRETRAGA


     
     Magazin studenata MFN


Početna strana  > Vesti > MFN partner na međunarodnom projektu u okviru IPA programa
MFN partner na međunarodnom projektu u okviru IPA programa
21.07.2014
Dana 18.12.2013. godine počela je implementacija projekta "Energetski efikasne škole - Naša deca zaslužuju to" u okviru IPA programa prekogranične saradnje


                                     


Dana 18.12.2013. godine počela je implementacija projekta "Energetski efikasne škole - Naša deca zaslužuju to" u okviru IPA programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.
Partneri na projektu su MFN i Tehnološka škola Marija Kiri iz Pernika.

 

Ovaj projekat se kofinansira od strane EU kroz IPA program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija. 

Opšti cilj projekta je podsticanje održivog razvoja stvaranjem preduslova za poboljšanje energetske efikasnosti u školama.

 

Ciljevi projekta

Globalni cilj projekta: 

Podsticanje održivog razvoja i postizanje opšteg dobra na lokalnom nivou stvaranjem preduslova za uvođenje energetske efikasnosti u školama. 


Ciljevi projekta:

• Objašnjenje smisla i osnovnih koncepata energetske efikasnosti 

• Podizanje svesti o ekološkim, energetskim i ekonomskim prednostima primena mera energetske efikasnosti u školama 

• Objašnjavanje veza potrošnje energije, zaštite životne sredine i održivog razvoja 

• Transfer znanja o projektima o energetskoj efikasnosti i izrada evaluacija za donosioce odluka, kao i izrada besplatnog, inovativnog i jednostavnog, internet, softverskog alata koji olakšava ove procese. 

• Objašnjavanje mera za poboljšanje energetske efikasnosti u školama.


Projektne aktivnosti

1. Upravljanje projektom 

Projektni tim će imati Menadžera projekta (vođu projekta), dva koordinatora (BG & RS), dvojicu knjigovođa (BG & RS) i jednog asistenta na projektu (RS). Biće održana četiri sastanka tima za vreme trajanja projekta – prvi, na kome će biti ustanovljen kalendarski raspored aktivnosti i dodeljeni konkretni zadaci i ostala tri na početku svakog tromesečja, za planiranje, koordinaciju i praćenje napredovanja u radu na projektu. Oba koordinatora su odgovorna za svakodnevnu koordinaciju odgovarajućih aktivnosti u njihovim zemljama, organizaciju i omogućavanje pripreme izveštaja sa svih projektnih događaja, kao i za direktno izveštavanje menadžeru projekta. Tim će obezbediti redovnu komunikaciju između partnera, kao i sa JTS. 2. Procedure tendera u skladu sa Praktičnim vodičem (PRAG) 

Svi troškovi projekta biće raspoređeni prateći doslovno Programske propise. Iz tog razloga, jedan deo tenderskih procedura će se odvijati u skladu sa Praktičnim vodičem, kao što je navedeno u Uredbi 718/2007. Važeću tendersku dokumentaciju će kreirati spoljna ekspertiza, što će učiniti da ona bude usaglašena sa odredbama Praktičnog Vodiča i što će olakšati tender, dodelu ugovora i dati najbolje rezultate i izveštaje. Slični troškovi će biti grupisani u okviru odgovarajućih usluga ili u postupku snabdevanja. Detaljni projektni zadatak i/ili tehničke specifikacije će se razvijati u skladu sa očekivanim rezultatima projekta i njihovim pokazateljima. 

3. Sprovođenje ankete među učenicima Ova aktivnost će biti dodeljena eksternoj organizaciji sa ciljem da anketira učenike kako bi se dobio uvid o nivou njihove svesti u vezi sa temama, kao što su energetska efikasnost, zaštita životne sredine, održivi razvoj itd. Učesnici u istraživanju će biti uključeni u budućim radionicama projekta, koje se odnose na energetsku efikasnost, zaštitu životne sredine i održivi razvoj. Rezultati istraživanja će biti objavljeni u toku radionica, kao i na završnoj konferenciji i sajtu projekta na bugarskom, srpskom i engleskom jeziku. 

4. Analiza podataka o potrošnji energije 

Ova aktivnost će biti dodeljena spoljnim organizacijama u cilju prikupljanja i analize podataka o potrošnji energije u svim niškim školama iz Niškog regiona, kako bi se dobio uvid o potrošnji energije i nivou efekta staklene bašte. 

5. Razvoj softvera za evaluaciju postignutih koristi 

Ova aktivnost će biti dodeljena eksternim organizacijama u cilju prikupljanja i analize podataka o potrošnji energije u svim školama u Nišu i Perniku, kako bi se dobio uvid u potrošnju energije i nivou efekta staklene bašte. Ova aktivnost će biti pod nadzorom Mašinskog fakulteta u Nišu, mada će oba partnera doprineti procesu razvoja obezbeđivanjem ekspertize i ulaznih informacija za svoj grad. 

6. Razvoj, aktiviranje i održavanje zajedničkog veb sajta za energetsku efikasnost u školama 

Sajt će biti hostovan na domenu Mašinskog fakulteta Niš, Univerziteta u Nišu. Svi materijali i proizvodi projekta biće tamo objavljeni na srpskom, bugarskom i engleskom jeziku. Nakon završetka projekta, Fakultet će nastaviti da održava ovaj sajt i ažurira informacije na njemu. Informacije će biti dostupne široj javnosti. Svi EU zahtevi vidljivosti će biti potpuno ispunjeni. 

7. Izrada brošure za učenike o važnosti energetske efikasnosti u školama 

Cilj brošure je da podigne svest o energetskoj efikasnosti i zaštiti životne sredine učenika i njihovih profesora. 

8. Izrada brošure o energetskim, ekološkim i ekonomskim prednostima mera energetske efikasnosti u školama i identifikacija projekta Cilj brošure je transfer znanja donosiocima odluka (lokalne vlasti i direktori škola) o pomenutim temama. 

9. Radionica o važnosti energetske efikasnosti i zaštiti okoline u školama 

Cilj ove aktivnosti je da poveća svest o energetskoj efikasnosti i zaštiti životne sredine među učenicima i njihovim profesorima. Tema ove radionice će biti odabrana da odgovori na pitanja postavljena učenicima u anketi. Učesnici radionice će biti učenici koji su učestvovali u istraživanju. 10. Radionica o identifikaciji projekta energetske efikasnosti u školama Tokom ove radionice, učesnici (donosioci odluka) će biti obavešteni o rezultatima analize potrošnje energije i obučeni da koriste razvijeni softver za evaluaciju postignutih koristi. 

11. Informativne i promotivne aktivnosti 

Mere za obezbeđivanje publiciteta i vidljivosti vršiće se u skladu sa važećim odredbama Zajednice i moraće da ispune odgovarajuće uslove. One će biti sprovedene od strane oba partnera u skladu sa podelom zadataka u određenom mestu i terminu. Svi materijali će biti proizvedeni u Bugarskoj i Srbiji i biće distribuirani učesnicima u projektu u svim projektnim aktivnostima u obe zemlje. Biće održane dve konferencije – jedna na otvaranju i jedna na zatvaranju. U isto vreme svi štampani, objavljivani materijali, među njima i posteri projekta na bugarskom i srpskom jeziku, će posedovati oznake u skladu sa zahtevima vidljivosti, kao i specijalno kreiran logo projekta koji ukazuje na energetsku efikasnost.

Rezultati projekta

• Softver za evaluaciju postignutih koristi, 

• Brošura za učenike o važnosti energetske efikasnosti u školama i generalno, 

• Brošura o energetskim, ekološkim i ekonomskim prednostima mera energetske efikasnosti u školama i identifikacija projekta 

 

Ciljne grupe

• Korisnici školskih prostorija: učenici, nastavnici i ostalo osoblje; 

• Donosioci odluka: direktori škola, predstavnici lokalnih vlasti (energetika, zaštita životne sredine i obrazovanje).  

 

Ukupan budžet (u evrima)

133 932.95Najnovije vesti
Treća međunarodna konferencija Mašinsko inženjerstvo u XXI veku
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu organizuje Treću međunarodnu konferencija "Mašinsko inženjerstvo u XXI veku". Konferencija će se održati u Nišu 17-18. septembra 2015
Dodela zlatnih indeksa za studente generacije 1965/66
Mašinski fakultet u Nišu će 1. oktobra ove godine dodeliti zlatne indekse generaciji studenata koja je upisala Mašinski fakultet u Nišu pre 50 godina, školske 1965/66 godine.
JAVNI NAGRADNI KONKURS PETAR DAMJANOVIĆ
Firma „OSA Računarski inženjering raspisuje IX javni nagradni konkurs pod nazivom „Petar Damjanović“ za izbor najboljeg rada iz oblasti mašinstva
Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada
Ove i sledece nedelje svečanim pro- gramima Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada. Programi su namenjeni svim članovima Univer- ziteta, studentima i gradjanima Niša
Pismo zainteresovanosti za zapošljavanje - Elixir Prahovo
Kompanija Elixir Prahovo IHP d.o.o. Prahovo nudi mogućnost zapošljavanja 5 diplomiranih mašinskih inženjera sa mestom rada u Prahovu
SVE VESTI >>
Vaša IP adresa je: 35.174.62.162
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Srbija.
Telefoni: Odsek za nastavna i studentska pitanja: 018/588-228; Dekanat: 018/588-255;
Računarski centar: 018/588-229; Zavod: 018/588-199; Sekretar: 018/588-233; Faks: 018/588-244;
E-mail: info@masfak.ni.ac.rs; PIB: 100662813; Žiro račun: 840-1745666-63.