Sun
Korisnik Lozinka
Početna strana | Homepage
FAKULTET
O Fakultetu. Dekanat. Katedre. Biblioteka. Informacioni sistem.
STUDIJE
Osnovne i master akademske studije. Doktorske studije. Studije po ranijim programima. Erasmus Mundus.
ISTRAŽIVANJE I USLUGE
Istraživanja. Zavod. Laboratorije. Centri. Atestiranje vozila.
UPIS NA MFN
DOKUMENTI
Javne nabavke Mašinskog fakulteta. NN veća. Savet MFN. Sindikat. Tela. Akta. Formulari. Akreditacija MFN. Stručna predavanja.
ŽIVOT NA MFN
Oglasne table. Osoblje MFN. Studenti. Alumni. Lične prezentacije. Hol MFN.
NA SERVERIMA MFN
WebMAIL. ICIT. Prisma. Konferencije. Projekti. Partneri MF. Publikacije MF.
KONTAKT
Adresa i telefoni. Telefonski imenik.
 
>> PRETRAGA


     
     Magazin studenata MFN


Početna strana  > Vesti > Program prekogranične saradnje između Bugarske i Srbije
Program prekogranične saradnje između Bugarske i Srbije
31.08.2011
1.8.2011. godine počela je implementacija projekta "Energetska efikasnost u domaćinstvima - dug put ili samo na korak do". Partneri su MFN i Fondacija prof. John Atanosov iz Sofije


Dana 1.8.2011. godine počela je implementacija projekta "Energetska efikasnost u domaćinstvima - dug put ili samo na korak do" u okviru programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija u sklopu IPP.

Partneri na projektu su MFN i Fondacija prof. John Atanosov iz  Sofije.

Opšti cilj projekta je podsticanje održivog razvoja stvaranjem preduslova za poboljšanje energetske efikasnosti u domaćinstvima.

Projekat traje 12 meseci.


On August 26, 2011, in the building of the Faculty of Mechanical Engineering, University of Nis, Serbia, the project team of the Energy efficiency in households - a long time or just a step away project held the first of a series of working meetings.
The meeting was attended by all members of both teams from Bulgaria and Serbia, as well as representatives of the Faculty of Mechanical Engineering - Dean, Vice Deans and lecturers.
During the meeting both teams discussed and adopted a detailed timetable for implementation of the project’s activities.
Discussions were held on the Internal Management System, the organization of the tender procedures for selection of sub-contractors, the activities to be implemented for the publicity and the visualization of the project, as well as details on the technical and financial reporting.


Dana 26. avgusta 2011. godine, u zgradi Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Srbija, održan je prvi u nizu radnih sastanaka projektnog tima projekta Energetska efikasnost u domaćinstvima – dug put ili samo na korak do.
Sastanku su prisustvovali svi članovi oba tima iz Bugarske i Srbije, kao i predstavnici Mašinskog fakulteta – dekan, prodekani i nastavnici.
Tokom sastanka je razmatran i usvojen detaljan plan implementacije projektnih aktivnosti.
Raspravljano je o Sistemu internog menadžmenta, organizaciji tenderskih procedura za odabir podizvođača, aktivnostima koje bi trebalo sprovesti u cilju publiciteta i vizuelizacije projekta, kao i o detaljima vezanim za tehničke i finansijske izveštaje.
|Najnovije vesti
Treća međunarodna konferencija Mašinsko inženjerstvo u XXI veku
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu organizuje Treću međunarodnu konferencija "Mašinsko inženjerstvo u XXI veku". Konferencija će se održati u Nišu 17-18. septembra 2015
Dodela zlatnih indeksa za studente generacije 1965/66
Mašinski fakultet u Nišu će 1. oktobra ove godine dodeliti zlatne indekse generaciji studenata koja je upisala Mašinski fakultet u Nišu pre 50 godina, školske 1965/66 godine.
JAVNI NAGRADNI KONKURS PETAR DAMJANOVIĆ
Firma „OSA Računarski inženjering raspisuje IX javni nagradni konkurs pod nazivom „Petar Damjanović“ za izbor najboljeg rada iz oblasti mašinstva
Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada
Ove i sledece nedelje svečanim pro- gramima Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada. Programi su namenjeni svim članovima Univer- ziteta, studentima i gradjanima Niša
Pismo zainteresovanosti za zapošljavanje - Elixir Prahovo
Kompanija Elixir Prahovo IHP d.o.o. Prahovo nudi mogućnost zapošljavanja 5 diplomiranih mašinskih inženjera sa mestom rada u Prahovu
SVE VESTI >>
Vaša IP adresa je: 3.230.154.129
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Srbija.
Telefoni: Odsek za nastavna i studentska pitanja: 018/588-228; Dekanat: 018/588-255;
Računarski centar: 018/588-229; Zavod: 018/588-199; Sekretar: 018/588-233; Faks: 018/588-244;
E-mail: info@masfak.ni.ac.rs; PIB: 100662813; Žiro račun: 840-1745666-63.