Sun
Korisnik Lozinka
Početna strana | Homepage
FAKULTET
O Fakultetu. Dekanat. Katedre. Biblioteka. Informacioni sistem.
STUDIJE
Osnovne i master akademske studije. Doktorske studije. Studije po ranijim programima. Erasmus Mundus.
ISTRAŽIVANJE I USLUGE
Istraživanja. Zavod. Laboratorije. Centri. Atestiranje vozila.
UPIS NA MFN
DOKUMENTI
Javne nabavke Mašinskog fakulteta. NN veća. Savet MFN. Sindikat. Tela. Akta. Formulari. Akreditacija MFN. Stručna predavanja.
ŽIVOT NA MFN
Oglasne table. Osoblje MFN. Studenti. Alumni. Lične prezentacije. Hol MFN.
NA SERVERIMA MFN
WebMAIL. ICIT. Prisma. Konferencije. Projekti. Partneri MF. Publikacije MF.
KONTAKT
Adresa i telefoni. Telefonski imenik.
 
>> PRETRAGA


     
     Magazin studenata MFN


Početna strana  > Vesti > Stipendije Vlade Italije za državljane Republike Srbije
Stipendije Vlade Italije za državljane Republike Srbije
22.03.2010
Italijansko Ministarstvo inostranih poslova nudi ukupno stodvadeset meseci za stipendije namenjene državljanima Republike Srbije koji žele da studiraju u Italiji.


Ko može da konkuriše: srpski državljani koji su već završili ili završavaju studije i imaju do 35 godina.Ova starosna granica se ne odnosi na kandidature profesora italijanskog jezika koji aktivno rade u nastavi.

Trajanje stipendije: od 1 do 12 meseci shodno trajanju odabranog programa studija

Period korišćenja stipendije:  od 1. oktobra 2010. do 30. septembra 2011, uz izuzetak doktorskih studija i mastera za koje se trajanje stipendije može produžiti do 31. marta 2012.

Mesečni iznos stipendije: 620,00 €

Isplata stipendije: Trimestralna

Način isplate stipendije: Isplaćuje se gotovinski lično stipendisti u odgovarajućim filijalama u Italiji

Gde studirati: Stipendije se dodeljuju za studiranje na državnim institucijama i onim privatnim priznatim od strane države :
• Univerziteti, univerzitetski instituti, politehnički univerziteti;
• Umetnički fakulteti (likovne, primenjene, muzičke, dramske, baletske umetnosti);
• Instituti za restauraciju;
• Nacionalna filmska škola;
• Univerzitetski koledži, laboratorije i istraživački centri, biblioteke, arhivi i muzeji povezani sa univerzitetskim kursevima na koje kandidat obavezno mora biti upisan. 
 
Znanje jezika: Italijanski. Znanje italijanskog jezika se proverava putem kolokvijuma u Italijanskom institutu za kulturu koji se mora održati najkasnije do 31. marta 2010. Neophodno je zakazati termin.

Odluka o kandidaturama: Odluke donosi mešovita komisija koju čine predstavnici italijanskih i srpskih institucija. 

Na koji način se predaju molbe:
Kandidat mora da popuni formular on line koji je na raspolaganju na više jezika na sajtu italijanskog Ministarstva inostranih poslova http://borseonline.esteri.it/borseonline/it/index.asp Pošto je putem interneta prosledio svoju molbu, kandidat mora da dostavi Italijanskom institutu za kulturu sledeću dokumentaciju:
• molbu u vidu formulara koja je popunjena on line neophodno je odštampati, potpisati, datirati i priložiti joj fotografiju.
• dva pisma preporuke od strane fakultetskih profesora.
• potvrdno pismo (ukoliko je neophodno) od strane italijanskog fakulteta
• overenu kopiju diplome ili potvrdu o položenim ispitima
• CV
• fotokopiju pasoša

Rokovi koje je neophodno ispoštovati :
• 31/03/2010. – za slanje formulara on line putem interneta (neće biti uzete u obzir kandidature kojima nedostaje on line aplikacija);
• 10/04/2010. – za predaju (poštom ili lično) gore navedene dokumentacije Italijanskom institutu za kulturu.
 
Obnove stipendije: Oni koji su zainteresovani za obnovu stipendije moraju takodje da popune on lineformular i proslede ga putem interneta do 31. marta. Zatim, najkasnije do 10. aprila 2010, potrebno je da Italijanskom institutu za kulturu dostave (poštom ili lično) popunjen i potpisan formular (koji su već poslali putem interneta), uz koji će priložiti i fotografiju.
Uz ovu molbu kandidati će takodje priložiti i svoj plan studija i originalno uverenje o ispitima koje su do tada položili, sa aktuelnim datumom i ocenama.

Informacije: Odelenje za školstvo Italijanskog instituta za kulturu studenti.iicbelgrado@esteri.itNajnovije vesti
Treća međunarodna konferencija Mašinsko inženjerstvo u XXI veku
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu organizuje Treću međunarodnu konferencija "Mašinsko inženjerstvo u XXI veku". Konferencija će se održati u Nišu 17-18. septembra 2015
Dodela zlatnih indeksa za studente generacije 1965/66
Mašinski fakultet u Nišu će 1. oktobra ove godine dodeliti zlatne indekse generaciji studenata koja je upisala Mašinski fakultet u Nišu pre 50 godina, školske 1965/66 godine.
JAVNI NAGRADNI KONKURS PETAR DAMJANOVIĆ
Firma „OSA Računarski inženjering raspisuje IX javni nagradni konkurs pod nazivom „Petar Damjanović“ za izbor najboljeg rada iz oblasti mašinstva
Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada
Ove i sledece nedelje svečanim pro- gramima Univerzitet u Nišu obeležava pola veka postojanja i rada. Programi su namenjeni svim članovima Univer- ziteta, studentima i gradjanima Niša
Pismo zainteresovanosti za zapošljavanje - Elixir Prahovo
Kompanija Elixir Prahovo IHP d.o.o. Prahovo nudi mogućnost zapošljavanja 5 diplomiranih mašinskih inženjera sa mestom rada u Prahovu
SVE VESTI >>
Vaša IP adresa je: 3.233.215.231
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Srbija.
Telefoni: Odsek za nastavna i studentska pitanja: 018/588-228; Dekanat: 018/588-255;
Računarski centar: 018/588-229; Zavod: 018/588-199; Sekretar: 018/588-233; Faks: 018/588-244;
E-mail: info@masfak.ni.ac.rs; PIB: 100662813; Žiro račun: 840-1745666-63.